Renter

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  Fra
30.06.2015
Til
30.06.2016
Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 30.jun.2020

0,20 5,83 2,24 5,57 3,63

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 25.sep.2020 USD 9 808,36
Antall beholdninger per 31.aug.2020 3 049
Basisvaluta USD
Fondsstart 31.jan.2007
Startdato 03.des.2014
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU0278469985
Bloomberg-børskode BGFIGXU
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BSBMT81
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

Den ovenstående oversikten over virksomhetenes engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for utstedere innen fondet som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot utstedere innen fondet som genererer inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,20% og oljesand 0,20%.

Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class X2, per 31.aug.2020 vurdert mot 307 Global Flexible Bond - USD Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2020
Navn Vekt (%)
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 3,30
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 3,14
TREASURY NOTE 1.5 08/31/2021 1,50
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 1,28
FHLMC 30YR UMBS MIRROR 1,14
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.5 09/30/2021 1,01
FNMA 30YR 4.5% LTV > 90 2018 0,79
WI TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2025 0,69
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 04/15/2023 0,64
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,63
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 12,28 -0,02 -0,16 12,35 10,90 - LU0278469985 - -
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,82 -0,02 -0,20 9,88 8,86 - LU1234671672 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,79 -0,01 -0,09 10,86 9,68 - LU0278456651 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,32 -0,01 -0,10 10,42 9,27 - LU0280465617 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,64 -0,01 -0,09 11,72 10,44 - LU1270847004 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 115,00 -1,00 -0,09 1 122,00 998,00 - LU1005243172 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,84 -0,01 -0,09 10,96 9,74 - LU0737136415 - -
Class A2 USD Ingen 15,19 -0,02 -0,13 15,29 13,55 - LU0278466700 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,70 -0,02 -0,14 14,85 13,24 - LU0280468637 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,93 -0,02 -0,20 10,21 9,08 - LU1270847186 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,34 -0,01 -0,11 9,62 8,58 - LU1340096590 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 962,00 -1,00 -0,10 974,00 870,00 - LU1791183194 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 21,68 -0,03 -0,14 21,81 19,39 - LU0278465488 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,33 -0,02 -0,12 16,44 14,63 - LU0480534915 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,01 -0,01 -0,09 11,07 9,81 - LU1153584724 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,13 -0,01 -0,10 10,19 9,11 - LU0278453476 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,99 -0,02 -0,12 17,10 15,18 - LU0827879684 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 066,00 -1,00 -0,09 1 073,00 957,00 - LU1005243099 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,85 -0,01 -0,15 6,95 6,20 - LU0280467159 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,14 -0,01 -0,09 11,21 9,98 - LU0368231436 - -
Class D4 EUR Årlig 11,86 -0,01 -0,08 12,90 11,57 - LU1085283973 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,70 -0,01 -0,09 10,77 9,60 - LU1181257202 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,08 -0,01 -0,08 12,15 10,80 - LU1263143379 - -
Class A6 USD Månedlig 12,19 -0,01 -0,08 12,33 11,09 - LU1051767835 - -
Class I2 Hedged AUD - 10,71 -0,01 -0,09 10,77 9,57 - LU1786038098 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,64 -0,01 -0,09 11,71 10,41 - LU0278463947 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,61 -0,01 -0,09 11,68 10,36 - LU0278465058 - -
Class D2 USD Ingen 15,79 -0,02 -0,13 15,88 14,05 - LU0278469043 - -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 9,23 -0,01 -0,11 9,33 8,36 - LU1003077317 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,31 -0,01 -0,11 9,45 8,44 - LU1681056062 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,86 -0,01 -0,15 6,96 6,21 - LU0827879841 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 066,00 0,00 0,00 1 134,00 997,00 - LU1926936912 - -
Class I2 USD Ingen 12,58 -0,01 -0,08 12,65 11,18 - LU0986736956 - -
Class A1 EUR Daglig 8,89 0,00 0,00 9,56 8,59 - LU1005244220 - -
Class S5 USD - 10,40 -0,04 -0,38 10,50 9,33 - LU1992159068 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,55 -0,03 -0,13 22,68 20,12 - LU0827879767 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,41 -0,05 -0,48 10,47 9,33 - LU1992159654 - -
Class A3 USD Månedlig 10,34 -0,01 -0,10 10,40 9,29 - LU1003076939 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 96,83 -0,12 -0,12 97,44 87,61 - LU1165523371 - -
Class A3 EUR Månedlig 8,89 -0,01 -0,11 9,56 8,59 - LU1005243339 - -
Class A1 USD Daglig 10,34 -0,01 -0,10 10,41 9,29 - LU1003076855 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,75 -0,02 -0,17 11,82 10,51 - LU0999670564 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 91,88 -0,11 -0,12 93,00 83,53 - LU1051769021 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,35 -0,01 -0,11 9,58 8,56 - LU0973708182 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,74 -0,01 -0,21 4,88 4,34 - LU1294567364 - -
Class X3 USD Månedlig 10,36 -0,01 -0,10 10,41 9,31 - LU1003077234 - -
Class A2 EUR Ingen 13,06 -0,01 -0,08 13,93 12,53 - LU1005243255 - -
Class D2 EUR Ingen 13,57 -0,01 -0,07 14,43 12,99 - LU1005243503 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,90 -0,02 -0,18 10,97 9,79 - LU0972027022 - -
Class I5 GBP Hedged GBP - 10,06 -0,01 -0,10 10,18 9,09 - LU1877503935 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,37 -0,05 -0,48 10,43 9,30 - LU1992159902 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,79 -0,01 -0,08 11,86 10,54 - LU0278456909 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,66 -0,02 -0,16 12,73 11,28 - LU1093512371 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,51 -0,01 -0,11 9,64 8,59 - LU1165522217 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,26 -0,01 -0,11 9,40 8,42 - LU1165522480 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,75 -0,01 -0,09 11,81 10,45 - LU1214678283 - -
Class S4 Hedged EUR - 10,07 -0,05 -0,49 10,36 9,24 - LU1992161049 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,40 -0,01 -0,11 9,55 8,51 - LU1685502194 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 103,44 -0,13 -0,13 104,13 92,76 - LU1121320748 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,09 -0,01 -0,10 10,20 9,06 - LU1083819141 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,64 -0,02 -0,17 11,71 10,39 - LU1136394076 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,11 -0,01 -0,10 10,18 9,10 - LU1121327164 - -
Class S2 USD - 10,75 -0,04 -0,37 10,80 9,55 - LU1992160157 - -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 10,68 -0,01 -0,09 10,76 9,64 - LU1003077820 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,09 -0,01 -0,11 9,23 8,23 - LU1129992308 - -
Class A4 USD Årlig 10,19 -0,01 -0,10 10,42 9,25 - LU1153584997 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.