Aksjer

BGF Euro-Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.apr.2020 EUR 1 239,96
Antall beholdninger per 28.feb.2020 41
Basisvaluta EUR
Fondsstart 04.jan.1999
Startdato 20.mar.2013
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI EMU Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,08%
ISIN LU0906886691
Bloomberg-børskode BEMD2HC
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B948BG5
Bloomberg-referanse, børskode MSDEEMUN
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering CHF 100 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2020
Navn Vekt (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,26
SAFRAN SA 5,23
ASML HOLDING NV 4,97
SAP SE 4,36
ALLIANZ SE 4,10
Navn Vekt (%)
SANOFI SA 4,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,97
PERNOD-RICARD SA 3,37
VINCI SA 3,37
ADIDAS AG 3,36
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged CHF Ingen 12,23 0,12 0,99 17,23 10,68 - LU0906886691 - -
Class D2 USD Ingen 27,97 0,11 0,39 39,60 24,44 - LU0827878280 - -
Class A2 EUR Ingen 23,30 0,22 0,95 32,88 20,36 - LU0093502762 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 10,80 0,10 0,93 15,26 9,46 - LU1185942403 - -
Class D4 EUR Årlig 20,28 0,19 0,95 28,59 17,71 - LU0827878363 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,72 0,10 0,94 15,33 9,35 - LU0986743572 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 84,40 0,82 0,98 118,98 73,63 - LU1791806182 - -
Class D2 EUR Ingen 25,93 0,25 0,97 36,55 22,64 - LU0252966485 - -
Class X2 EUR Ingen 27,77 0,27 0,98 39,10 24,24 - LU0147386659 - -
Class D4 GBP Årlig 17,85 0,22 1,25 24,04 16,33 - LU0827878447 - -
Class I4 EUR Årlig 9,33 0,09 0,97 13,14 8,14 - LU1414096542 - -
Class I2 EUR Ingen 25,90 0,25 0,97 36,50 22,61 - LU0368230206 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 13,96 0,13 0,94 19,70 12,20 - LU0589470326 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,80 0,11 0,94 16,69 10,34 - LU0969580488 - -
Class A2 USD Ingen 25,14 0,09 0,36 35,65 21,97 - LU0171277485 - -
Class A4 GBP Årlig 19,11 0,23 1,22 25,77 17,49 - LU0204061948 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,26 0,15 0,93 23,02 14,22 - LU1270847343 - -
Class A4 EUR Årlig 20,18 0,19 0,95 28,48 17,63 - LU0162689763 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.