Aksjer

BSF BlackRock Emerging Markets Absolute Return Fund Aggregate

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2016
Til
31.03.2017
Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2021

6,59 -12,11 15,19 -16,38 3,89
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
10,44 -2,05 -1,08 - -0,19
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
12,66 2,57 9,47 10,44 -6,01 -5,31 - -1,62

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.jun.2021 USD 12,36
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 28.mai.2021 73
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 14.nov.2012
Startdato 12.des.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Long/Short Equity - Other
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,38%
ISIN LU0863014311
Bloomberg-børskode BSEAI2E
Kostnadsprosent 1,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL B94L7M2
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
NK LUKOIL PAO 4,73
EMAAR PROPERTIES PJSC 4,52
ICICI BANK LTD 3,35
BAIDU INC 3,35
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2,82
Navn Vekt (%)
BANCO BRADESCO SA 2,78
NATIONAL BANK OF GREECE SA 2,52
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA 2,50
PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS 2,47
OZON HOLDINGS PLC 2,25
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Long Short Nett
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Long Short Nett
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Long Short Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 Hedged EUR Ingen 99,72 -1,40 -1,38 103,22 80,54 - LU0863014311 - -
Class A2 USD Ingen 98,89 -1,35 -1,35 102,43 80,30 - LU0944773521 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 95,47 -1,33 -1,37 98,83 77,61 - LU0965649881 - -
Class I2 EUR Ingen 127,35 -1,05 -0,82 130,09 103,05 - LU1033658300 - -
Class I2 USD Ingen 93,85 -1,28 -1,35 97,13 75,83 - LU1033658136 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 87,33 -1,22 -1,38 90,51 71,44 - LU0997362594 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 91,13 -1,26 -1,36 94,37 74,36 - LU0995223301 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 95,18 -1,33 -1,38 98,62 77,63 - LU0852336535 - -
Class D2 USD Ingen 106,51 -1,45 -1,34 110,26 86,23 - LU0852332542 - -
Class I4 GBP Årlig 108,31 -0,67 -0,61 111,65 92,54 - LU1033658722 - -
Class X2 USD Ingen - - - - - - LU0852339042 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Gordon Fraser
Gordon Fraser

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.