Aksjer

iShares Pacific ex Japan Equity Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 373,34
Antall beholdninger per 31.jan.2019 148
Basisvaluta USD
Fondsstart 24.okt.2012
Startdato 09.nov.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Asia-Pacific ex-Japan Equity
Referanseindeks MSCI PACIFIC ex JAPAN Net EUR (Custom 4pm LUX)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,24%
ISIN LU0852473361
Bloomberg-børskode BGIXJN7
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8Y5Q53
Bloomberg-referanse, børskode NDDUPXJ
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
AIA GROUP LTD 6,60
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 5,41
BHP GROUP LTD 4,51
CSL LTD 3,87
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP 3,71
Navn Vekt (%)
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING 3,16
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2,87
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L 2,24
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,90
WOOLWORTHS GROUP LTD 1,70
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class N7 EUR Halvårlig 119,46 0,05 0,04 123,13 112,33 - LU0852473361 - -
Class X2 EUR Ingen 113,48 0,05 0,04 115,15 104,90 - LU0938202826 - -
Class D2 USD - 98,33 -0,17 -0,17 102,33 87,62 - LU1811364725 - -
Class N2 USD Ingen 139,68 1,34 0,97 139,68 112,27 - LU0836514314 - -
Class D2 EUR - 103,38 -0,13 -0,13 103,51 91,59 - LU1811364998 - -
Class A2 USD Ingen 127,25 -0,52 -0,41 133,70 113,96 - LU0836512961 - -
Class N7 USD Halvårlig 149,67 1,44 0,97 149,67 124,84 - LU0960942059 - -
Class X2 USD Ingen 140,77 1,35 0,97 140,77 112,98 - LU0826446956 - -
Class F2 USD Ingen 139,48 1,33 0,96 139,48 112,15 - LU0836515717 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.