Aksjer

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Fra
31.12.2020
Til
31.12.2021
Totalavkastning (%)

per 31.des.2021

11,03 -10,43 26,04 -3,38 25,35
Referanseindeks (%)

per 31.des.2021

10,52 -10,66 26,06 -3,37 25,13
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
25,35 15,14 8,71 - 9,22
Referanse (%)

per 31.des.2021

25,13 15,08 8,52 - 9,08
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
25,35 4,95 7,66 7,96 25,35 52,65 51,82 - 123,89
Referanse (%)

per 31.des.2021

25,13 4,94 7,66 7,96 25,13 52,42 50,51 - 121,32
  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 11,03 -10,43 26,04 -3,38 25,35
Referanseindeks (%) 10,52 -10,66 26,06 -3,37 25,13

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva -
Net Assets of Fund per 20.jan.2022 EUR 215 006 822
Startdato 09.nov.2012
Fondsstart 23.okt.2012
Seriens valuta EUR
Basisvaluta EUR
Aktivaklasse Aksjer
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks MSCI EUROPE Net ( custom 4pm LUX )
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,22%
Kostnadsprosent 0,15%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Utdelingsfrekvens Halvårlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN LU0852473106
SEDOL B88YQS9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.des.2021 434
Kurs/overskuddsgrad per 31.des.2021 24,24
P/B-forhold per 31.des.2021 2,33
12 m følgende avkastning per 31.des.2021 2,09
3 års beta per 31.des.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 31.des.2021 17,42%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jan.2022 AAA
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jan.2022 99,97
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jan.2022 9,08
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.jan.2022 54,69
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.jan.2022 Equity Europe
Fond i sammenligningsgruppen per 07.jan.2022 1 066
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jan.2022 126,05
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 07.jan.2022 99,72
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jan.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.jul.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.des.2021 2,52%
MSCI - Kjernevåpen per 31.des.2021 0,68%
MSCI - Termisk kull per 31.des.2021 0,46%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.des.2021 0,69%
MSCI - Oljesand per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.des.2021 1,01%

Dekning av selskapers engasjement per 31.des.2021 99,85%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.des.2021 0,15%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 1,50% og oljesand 3,42%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Europe Equity Index Fund (LU) Class N7, per 31.des.2021 vurdert mot 1566 Europe Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
NESTLE SA 3,47
ASML HOLDING NV 2,92
ROCHE HOLDING PAR AG 2,57
LVMH 2,02
NOVARTIS AG 1,70
Navn Vekt (%)
NOVO NORDISK CLASS B 1,67
ASTRAZENECA PLC 1,60
SAP 1,31
UNILEVER PLC 1,22
SIEMENS N AG 1,17
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class N7 EUR Halvårlig 174,59 -0,54 -0,31 20.jan.2022 178,64 143,05 LU0852473106 -
Class N7 USD Halvårlig 201,16 -0,62 -0,31 20.jan.2022 207,82 176,55 LU0960941838 -
Class A2 EUR Ingen 216,71 -0,66 -0,30 20.jan.2022 221,77 174,11 LU0836512706 -
Class D2 USD Ingen 130,91 -0,40 -0,30 20.jan.2022 133,55 112,29 LU1722863724 -
Class X2 USD Ingen 161,28 -0,49 -0,30 20.jan.2022 164,53 138,12 LU1394265414 -
Class N2 EUR Ingen 223,60 -0,68 -0,30 20.jan.2022 228,79 179,08 LU0836514157 -
Class F2 EUR Ingen 222,98 -0,68 -0,30 20.jan.2022 228,16 178,63 LU0836515550 -
Class D2 EUR Ingen 208,77 -0,64 -0,31 20.jan.2022 213,62 167,24 LU0836514744 -
Class X2 EUR Ingen 226,77 -0,69 -0,30 20.jan.2022 232,01 181,34 LU0826446790 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.