Aksjer

BGF World Technology Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 1 362,18
Antall beholdninger per 31.jan.2019 97
Basisvaluta USD
Fondsstart 03.mar.1995
Startdato 25.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Sector Equity Technology
Referanseindeks MSCI World All Country Information Technology net Index in GBP
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0827890491
Bloomberg-børskode BGWTD2G
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8KMZ39
Bloomberg-referanse, børskode MSACWINTEC
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF World Technology Fund Class D2, per 31.jan.2019 vurdert mot 324 Sector Equity Technology fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TENCENT HOLDINGS LTD 4,98
MICROSOFT CORP 4,62
AMAZON COM INC 4,32
ALPHABET INC CLASS A 4,16
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 2,92
Navn Vekt (%)
SALESFORCE.COM INC 2,50
APPLE INC 2,48
TWILIO INC CLASS A 2,24
ADOBE INC 2,11
SERVICENOW INC 1,86
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 GBP Ingen 28,38 -0,08 -0,28 30,44 23,39 - LU0827890491 - -
Class A2 GBP Ingen 26,34 -0,07 -0,27 28,35 21,86 - LU0171311680 - -
Class I2 EUR Ingen 11,81 0,02 0,17 12,39 9,75 - LU1722863211 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 9,42 0,00 0,00 10,28 7,90 - LU1852331112 - -
Class D2 USD Ingen 36,38 -0,01 -0,03 39,35 30,41 - LU0724618946 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,94 0,00 0,00 10,95 8,35 - LU1822773716 - -
Class A2 USD Ingen 33,77 0,00 0,00 36,63 28,26 - LU0056508442 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,15 0,00 0,00 11,13 8,52 - LU1728554749 - -
Class X2 USD - 12,23 0,00 0,00 13,18 10,20 - LU1733225426 - -
Class A2 EUR Ingen 29,97 0,07 0,23 31,56 24,78 - LU0171310443 - -
Class D2 EUR Ingen 32,29 0,08 0,25 33,91 26,66 - LU0376438312 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tony Kim
Tony Kim

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.