Aksjer

BGF US Small & MidCap Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.feb.2019 USD 199,11
Antall beholdninger per 31.jan.2019 110
Basisvaluta USD
Fondsstart 13.mai.1987
Startdato 25.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar US Mid-Cap Equity
Referanseindeks S&P US Mid Small Cap in EUR Performance Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,08%
ISIN LU0827887786
Bloomberg-børskode BGSMD2E
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8KSGX4
Bloomberg-referanse, børskode SPBMIMSUS
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering -
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Small & MidCap Opportunities Fund Class D2, per 31.des.2017 vurdert mot 134 US Mid-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
FIRSTENERGY CORP 2,68
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 2,53
TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC 2,35
KONINKLIJKE PHILIPS NV 2,31
REGIONS FINANCIAL CORP 2,13
Navn Vekt (%)
WILLIAMS INC 1,94
HESS CORP 1,80
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 1,80
KEYCORP 1,79
AVNET INC 1,77
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 EUR Ingen 214,88 0,15 0,07 222,40 181,39 - LU0827887786 - -
Class I2 EUR Ingen 10,92 0,01 0,09 11,29 9,21 - LU1715605785 - -
Class D2 USD Ingen 243,73 0,22 0,09 259,38 207,30 - LU0341384864 - -
Class A2 USD Ingen 224,20 0,21 0,09 239,35 190,90 - LU0006061336 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 13,37 0,01 0,07 14,33 11,39 - LU1023058412 - -
Class A2 EUR Ingen 197,65 0,13 0,07 205,36 167,04 - LU0171298648 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tony DeSpirito
Tony DeSpirito
Franco Tapia, CFA
Franco Tapia, CFA
David Zhao
David Zhao

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.