Aksjer

iShares Europe Equity Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 22.feb.2019 EUR 349,62
Antall beholdninger per 31.jan.2019 440
Basisvaluta EUR
Fondsstart 23.okt.2012
Startdato 23.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI EUROPE Net ( custom 4pm LUX )
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,24%
ISIN LU0836514157
Bloomberg-børskode BGIEEN2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B75H1D4
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Europe Equity Index Fund (LU) Class N2, per 31.jan.2019 vurdert mot 1537 Europe Large-Cap Blend Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NESTLE SA 3,21
NOVARTIS AG 2,27
ROCHE HOLDING PAR AG 2,25
HSBC HOLDINGS PLC 2,01
ROYAL DUTCH SHELL PLC 1,72
Navn Vekt (%)
BP PLC 1,65
TOTAL SA 1,58
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B 1,40
SAP 1,22
SANOFI SA 1,17
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class N2 EUR Ingen 162,19 0,34 0,21 171,23 143,76 - LU0836514157 - -
Class D2 EUR Ingen 151,55 0,32 0,21 160,03 134,34 - LU0836514744 - -
Class F2 EUR Ingen 161,87 0,34 0,21 170,93 143,49 - LU0836515550 - -
Class N7 EUR Halvårlig 136,68 0,29 0,21 147,15 121,15 - LU0852473106 - -
Class X2 EUR Ingen 163,76 0,34 0,21 172,69 145,12 - LU0826446790 - -
Class N7 USD Halvårlig 157,41 0,22 0,14 176,24 140,66 - LU0960941838 - -
Class D2 USD Ingen 94,96 0,13 0,14 104,31 84,87 - LU1722863724 - -
Class A2 EUR Ingen 158,71 0,33 0,21 167,96 140,75 - LU0836512706 - -
Class X2 USD Ingen 116,39 0,17 0,15 127,67 103,99 - LU1394265414 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.