Renter

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.06.2016
Til
30.06.2017
Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2021

-3,23 1,59 6,31 3,00 -0,41
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2021

-3,33 1,69 6,31 2,81 -0,21
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,91 3,75 1,55 - 3,77
Referanse (%)

per 31.aug.2021

0,80 3,69 1,56 - 3,73
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-1,67 -0,37 1,95 0,91 11,67 7,99 - 38,77
Referanse (%)

per 31.aug.2021

-1,81 -0,61 1,71 0,80 11,47 8,05 - 38,27

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.sep.2021 EUR 153,62
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.aug.2021 340
Basisvaluta Euro
Fondsstart 23.okt.2012
Startdato 23.okt.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar EUR Government Bond
Referanseindeks FTSE EMU Government Bond Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,04%
ISIN LU0826454976
Bloomberg-børskode BGIEGX2
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8970B8
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.aug.2021 -0,07%
Modifisert durasjon per 31.aug.2021 8,67
Effektiv durasjon per 31.aug.2021 8,67
Vektet gjsn. forfall per 31.aug.2021 10,25
3y Volatility - Benchmark per 31.aug.2021 4,20
3 års beta per 31.aug.2021 0,96
5y Volatility - Benchmark per 31.aug.2021 3,94
5 års beta per 31.aug.2021 0,98
WAL til verste per 31.aug.2021 10,25 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.sep.2021 A
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.sep.2021 6,06
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 07.sep.2021 49,15
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.sep.2021 100,00
Fondets Lipper Global-klassifisering per 07.sep.2021 Bond EMU Government
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per - -
Fond i sammenligningsgruppen per 07.sep.2021 177
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.sep.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.apr.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Class X2, per 31.aug.2021 vurdert mot 606 EUR Government Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2021
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.5 04/25/2029 1,01
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 05/25/2023 1,00
FRANCE (REPUBLIC OF) 4.5 04/25/2041 0,92
FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 04/25/2026 0,90
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,85
Navn Vekt (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2027 0,83
FRANCE (REPUBLIC OF) 5.75 10/25/2032 0,79
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4 01/04/2037 0,75
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,74
ITALY (REPUBLIC OF) 5 03/01/2025 0,73
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 138,02 -0,19 -0,14 141,89 135,00 - LU0826454976 - -
Class D2 EUR Ingen 132,54 -0,18 -0,14 136,45 129,72 - LU0839964631 - -
Class N7 EUR Halvårlig 123,47 -0,17 -0,14 127,35 120,83 - LU0852473791 - -
Class N2 EUR Ingen 136,14 -0,19 -0,14 140,12 133,23 - LU0839963237 - -
Class A2 EUR Ingen 132,22 -0,18 -0,14 136,44 129,54 - LU0836513266 - -
Class F2 EUR Ingen 135,78 -0,19 -0,14 139,78 132,89 - LU0836516103 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.