Aksjer

BGF World Agriculture Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.feb.2019 USD 61,60
Antall beholdninger per 31.jan.2019 35
Basisvaluta USD
Fondsstart 09.feb.2010
Startdato 04.okt.2012
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks DAX Global Agribusiness Index in USD
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,30%
ISIN LU0827888081
Bloomberg-børskode BWAD2SH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B7GW9X4
Bloomberg-referanse, børskode DXGLBAUSD
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering SGD 100 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
NUTRIEN LTD 9,72
DEERE & CO 9,60
ARCHER DANIELS MIDLAND CO 7,73
TYSON FOODS INC 6,11
INGREDION INC 4,79
Navn Vekt (%)
TRACTOR SUPPLY COMPANY 4,55
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 4,54
GLANBIA PLC 4,39
YARA INTERNATIONAL ASA 4,21
MOSAIC CO 3,50
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged SGD Ingen 12,70 0,05 0,40 13,71 11,26 - LU0827888081 - -
Class D2 EUR Ingen 12,10 0,06 0,50 12,69 10,62 - LU0496654400 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 12,10 0,05 0,41 13,32 10,76 - LU0471298850 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 7,96 0,03 0,38 8,68 7,07 - LU0827887943 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 11,39 0,05 0,44 12,62 10,13 - LU0471298348 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 12,12 0,06 0,50 13,17 10,75 - LU0471298777 - -
Class X2 USD - 9,68 0,05 0,52 10,28 8,54 - LU1733225269 - -
Class A2 HKD Ingen 12,96 0,05 0,39 13,90 11,46 - LU0471298694 - -
Class I2 USD Ingen 13,82 0,06 0,44 14,73 12,22 - LU0673439724 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 10,36 0,05 0,48 11,27 9,18 - LU0612935741 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 11,29 0,05 0,44 12,51 10,04 - LU0471299072 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 11,53 0,05 0,44 12,74 10,25 - LU0827888164 - -
Class A2 USD Ingen 12,84 0,06 0,47 13,79 11,37 - LU0385154629 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 11,35 0,05 0,44 12,46 10,09 - LU0475494422 - -
Class D2 USD Ingen 13,72 0,06 0,44 14,64 12,14 - LU0629637199 - -
Class D2 HKD Ingen 107,68 0,47 0,44 114,71 95,06 - LU0827887869 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 11,61 0,05 0,43 12,69 10,31 - LU0827888248 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Tom Holl
Tom Holl

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.