Renter

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

10,15 -14,61 -12,78 15,46 -8,46
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-15,81 -4,42 -4,19 - -3,05
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-12,44 -5,70 -12,50 -15,81 -12,69 -19,25 - -25,62

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 27.mai.2022 USD 1 563,55
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 29.apr.2022 168
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 26.jun.1997
Startdato 04.okt.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Other Bond
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,77%
ISIN LU0827885491
Bloomberg-børskode BLED2RF
Kostnadsprosent 0,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B3W47C1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Vektet gjsn. avkastning til forfall per 29.apr.2022 8,34%
Modifisert durasjon per 29.apr.2022 3,19
Effektiv durasjon per 29.apr.2022 3,18
Vektet gjsn. forfall per 29.apr.2022 6,41
WAL til verste per 29.apr.2022 6,41 Jahre

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker gir investorer spesifikke ikke-tradisjonelle beregninger. Sammen med andre beregninger og informasjon gjør disse det mulig for investorene å evaluere fondene på bestemte miljømessige, sosiale og styringsmessige egenskaper. Bærekraftskarakteristikker gir ingen indikasjon på nåværende eller fremtidige resultater, og representerer heller ikke fondets potensielle risiko- og avkastningsprofil. De er ment for åpenhet og informasjonsformål. Bærekraftskarakteristikker bør ikke vurderes alene eller isolert, men er i stedet en type informasjon som investorer kan ønske å bruke ved vurdering av et fond.


Beregningene gir ingen indikasjon på hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmål, endrer ikke beregningene et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodene bak bærekraftskarakteristikkene ved å følge lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 06.mai.2022 BB
MSCI ESG prosentvis dekning per 06.mai.2022 99,32
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 06.mai.2022 3,52
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 06.mai.2022 26,52
Fondets Lipper Global-klassifisering per 06.mai.2022 Bond Emerging Markets Global LC
Fond i sammenligningsgruppen per 06.mai.2022 264
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 06.mai.2022 859,33
MSCI Weighted Average Carbon Intensity prosentvis dekning per 06.mai.2022 0,49
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 06.mai.2022, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 01/01/2024 3,37
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,29
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,58
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,34
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2027 1,83
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.02 10/22/2025 1,71
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 1,64
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10 07/24/2024 1,63
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 0 07/01/2022 1,62
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 5.75 03/05/2026 1,44
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,49 0,11 0,89 15,15 11,89 - LU0827885491 - -
Class I2 EUR Ingen 21,14 0,02 0,09 22,83 20,55 - LU1559746307 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 5,17 0,04 0,78 6,57 4,92 - LU0995345831 - -
Class X2 AUD Ingen 9,06 -0,05 -0,55 10,36 8,80 - LU1554267051 - -
Class D2 USD Ingen 22,60 0,19 0,85 27,25 21,52 - LU0383940458 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 5,18 0,05 0,97 6,60 4,93 - LU0995336418 - -
Class X2 GBP Ingen 5,13 0,00 0,00 5,51 4,93 - LU1688375267 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 8,78 0,07 0,80 10,59 8,36 - LU1505939139 - -
Class SR3 Hedged GBP Månedlig 8,17 0,07 0,86 10,39 7,78 - LU2319963463 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 6,95 0,01 0,14 7,80 6,75 - LU0995350831 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 7,46 0,06 0,81 9,48 7,11 - LU1495982867 - -
Class A1 USD Månedlig 2,99 0,02 0,67 3,79 2,86 - LU0278477574 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 6,34 0,05 0,79 7,82 6,04 - LU0359002093 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 5,11 0,04 0,79 6,56 4,87 - LU1133072774 - -
Class SR3 USD Månedlig 8,23 0,07 0,86 10,40 7,83 - LU2319963620 - -
Class D2 CHF Ingen 21,61 0,03 0,14 24,48 20,98 - LU1065150267 - -
Class A2 CHF Ingen 20,09 0,02 0,10 22,87 19,53 - LU0938162186 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 7,51 0,06 0,81 9,19 7,16 - LU1688375184 - -
Class SR2 USD - 8,67 0,07 0,81 10,45 8,26 - LU2319963547 - -
Class SR2 Hedged EUR - 8,51 0,07 0,83 10,43 8,10 - LU2319963380 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,22 0,06 0,84 8,78 6,88 - LU0358998713 - -
Class A1 EUR Månedlig 2,79 0,01 0,36 3,12 2,71 - LU0278461065 - -
Class A3 HKD Månedlig 23,70 0,19 0,81 29,62 22,58 - LU0388349754 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 6,56 0,05 0,77 8,05 6,25 - LU0622213642 - -
Class A3 EUR Månedlig 2,81 0,00 0,00 3,14 2,73 - LU0278457469 - -
Class I2 GBP - 17,96 -0,02 -0,11 19,39 17,31 - LU1741217027 - -
Class A6 USD Månedlig 6,38 0,05 0,79 8,19 6,08 - LU1408528211 - -
Class I2 CHF - 21,72 0,03 0,14 24,58 21,08 - LU1781817694 - -
Class A2 EUR Ingen 19,56 0,02 0,10 21,15 19,02 - LU0278457204 - -
Class A4 EUR Årlig 11,48 0,01 0,09 12,83 11,16 - LU0478974834 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 5,75 0,05 0,88 7,41 5,47 - LU1676225185 - -
Class A4 USD Årlig 12,33 0,10 0,82 15,59 11,74 - LU0548402170 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 7,00 -0,01 -0,14 7,95 6,83 - LU1694209807 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 75,47 0,61 0,81 92,99 71,90 - LU1715605868 - -
Class A3 USD Månedlig 3,02 0,03 1,00 3,82 2,88 - LU0278470132 - -
Class D2 EUR Ingen 21,03 0,02 0,10 22,72 20,45 - LU0329592702 - -
Class A2 USD Ingen 21,01 0,17 0,82 25,46 20,01 - LU0278470058 - -
Class D3 USD Månedlig 12,49 0,10 0,81 15,79 11,90 - LU0523291242 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 6,79 0,06 0,89 8,32 6,47 - LU0473186707 - -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 4,90 0,04 0,82 6,23 4,66 - LU0827884841 - -
Class D3 EUR Månedlig 11,63 0,01 0,09 12,99 11,30 - LU0827884924 - -
Class D4 EUR Årlig 11,53 0,01 0,09 12,89 11,21 - LU0827885145 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 5,80 0,05 0,87 7,50 5,53 - LU1408528302 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 7,59 0,06 0,80 9,19 7,23 - LU0827884767 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 8,88 0,08 0,91 10,71 8,44 - LU0827884684 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 8,46 0,07 0,83 10,26 8,05 - LU0480535052 - -
Class I2 USD Ingen 22,72 0,19 0,84 27,35 21,63 - LU0520955575 - -
Class X2 USD Ingen 6,48 0,05 0,78 7,77 6,17 - LU0344905624 - -
Class D4 USD Årlig 12,39 0,10 0,81 15,67 11,80 - LU0827885228 - -
Class D3 HKD Månedlig 98,06 0,81 0,83 122,49 93,38 - LU0827885061 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 4,90 0,04 0,82 6,23 4,66 - LU0575500318 - -
Class X2 EUR Ingen 6,04 0,01 0,17 6,51 5,86 - LU0531082021 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 6,22 0,06 0,97 8,00 5,92 - LU1408528641 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,19 0,04 0,65 7,62 5,91 - LU0623004180 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 7,54 0,06 0,80 9,64 7,18 - LU1954752702 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 63,19 0,51 0,81 81,37 60,19 - LU1408528484 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 6,41 0,05 0,79 8,17 6,10 - LU1408528724 - -
Class A2 CZK Ingen 483,08 0,69 0,14 534,05 473,58 - LU1791177113 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Laurent Develay
Laurent Develay
Amer Bisat
Amer Bisat
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.