Aksjer

BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 28,2 2,9 15,4 27,5 27,4 -17,2 22,8 6,0 2,6
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 24,2 6,4 19,2 27,0 18,4 -11,1 12,8 1,6 -2,0
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-13,48 0,57 1,61 - 9,87
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -6,05 -1,07 0,73 - 8,82
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,51 4,11 -1,11 -5,22 -13,48 1,73 8,29 - 152,46
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -4,64 4,95 4,44 -0,03 -6,05 -3,18 3,69 - 129,86
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

20,95 -14,49 13,86 10,40 -18,05
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.jun.2022

10,38 -6,27 2,78 6,45 -11,80

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i JPY.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 10.aug.2022 JPY 19 557 749 038
Startdato 27.sep.2012
Fondsstart 13.mai.1987
Seriens valuta GBP
Basisvaluta JPY
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks for begrensning 1 S&P Japan Mid Small Cap Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 1,09%
Kostnadsprosent 0,75%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 100 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Utdelingsfrekvens Årlig
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Japan Small/Mid-Cap Equity
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BJSMD4R
ISIN LU0827883017
SEDOL B8KTH89

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 82
12 m følgende avkastning per 31.jul.2022 0,45
Standardavvik 3 år per 31.jul.2022 16,73%
3 års beta per 31.jul.2022 1,09
Kurs/overskuddsgrad per 29.jul.2022 12,88
P/B-forhold per 29.jul.2022 1,17

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Japan Small & MidCap Opportunities Fund Class D4, per 31.jul.2022 vurdert mot 172 Japan Small/Mid-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC 3,17
KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO LTD 3,13
ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP 2,78
77 BANK LTD/THE 2,52
MITSUBISHI HC CAPITAL INC 2,20
Navn Vekt (%)
RELO GROUP INC 1,99
FUJI KYUKO CO LTD 1,99
KOBAYASHI PHARMACEUTICAL CO LTD 1,96
LION CORPORATION 1,95
TOKYO TATEMONO CO. LTD. 1,84
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D4 GBP Årlig 52,05 0,24 0,46 10.aug.2022 66,55 48,03 LU0827883017 -
Class A2 Hedged USD Ingen 16,12 -0,07 -0,43 10.aug.2022 19,44 15,05 LU0931342652 -
Class I2 EUR - 13,42 0,08 0,60 10.aug.2022 16,95 12,15 LU1822774011 -
Class A2 USD Ingen 61,52 0,85 1,40 10.aug.2022 89,86 56,23 LU0006061252 -
Class I2 JPY Ingen 1 836,00 -7,00 -0,38 10.aug.2022 2 201,00 1 713,00 LU0992622497 -
Class D2 USD Ingen 68,69 0,95 1,40 10.aug.2022 99,65 62,74 LU0827883108 -
Class I2 Hedged EUR - 9,62 -0,04 -0,41 10.aug.2022 11,71 9,02 LU1822774102 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 53,90 -0,21 -0,39 10.aug.2022 65,81 50,64 LU0827883280 -
Class D2 JPY Ingen 9 108,00 -36,00 -0,39 10.aug.2022 10 942,00 8 505,00 LU0496417709 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 50,06 -0,20 -0,40 10.aug.2022 61,55 47,19 LU0255399742 -
Class X2 JPY Ingen 9 877,00 -38,00 -0,38 10.aug.2022 11 757,00 9 183,00 LU0249423681 -
Class D2 EUR Ingen 66,55 0,39 0,59 10.aug.2022 84,27 60,28 LU0252965594 -
Class A4 GBP Årlig 50,26 0,24 0,48 10.aug.2022 64,69 46,43 LU0204063480 -
Class A2 EUR Ingen 59,61 0,35 0,59 10.aug.2022 76,00 54,05 LU0171289068 -
Class A2 JPY Ingen 8 158,00 -32,00 -0,39 10.aug.2022 9 867,00 7 642,00 LU0249411835 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Hiroki Takayama
Hiroki Takayama
Keitaro Kanai
Keitaro Kanai

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.