Multi Asset

BGF Global Multi-Asset Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 9 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 7,5 6,0 -0,5 7,1 10,6 -3,3 15,4 7,4 7,6
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-13,35 0,48 2,25 4,32 4,80
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,08 2,14 -4,81 -7,57 -13,35 1,44 11,78 52,68 62,30
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

2,85 7,51 3,52 13,01 -14,52

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 02.des.2022 USD 5 263 110 297
Startdato 28.jun.2012
Fondsstart 28.jun.2012
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Multi Asset
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,05%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar USD Moderate Allocation
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGMAIX2
ISIN LU0784385766
SEDOL B3M1261

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 3 518
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 10,22%
Kurs/overskuddsgrad per 31.okt.2022 6,00
P/B-forhold per 31.okt.2022 1,76
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 9,18%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 3,15
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 2,19
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 5,03

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, og via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Multi-Asset Income Fund Class X2, per 30.nov.2022 vurdert mot 958 USD Moderate Allocation fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 3,94
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,53
TREASURY NOTE (OLD) 4.25 09/30/2024 0,98
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,73
CITIGROUP INC 5 12/31/2049 0,34
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0,33
SANOFI SA 0,29
AMERICAN TOWER REIT CORP 0,29
ASTRAZENECA PLC 0,28
STATE STREET CORP 4.29257 06/15/2037 0,28
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class X2 USD Ingen 16,93 -0,05 -0,29 02.des.2022 18,93 15,71 LU0784385766 -
Class D4G Hedged CHF Årlig 7,87 -0,02 -0,25 02.des.2022 9,59 7,36 LU1373034344 -
Class D6 Hedged SGD - 9,55 -0,02 -0,21 02.des.2022 10,18 8,96 LU2472302624 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 76,52 -0,24 -0,31 02.des.2022 92,49 72,02 LU0784385170 -
Class A5G Hedged SGD Kvartalsvis 7,43 -0,02 -0,27 02.des.2022 8,86 6,92 LU0784384363 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,03 -0,04 -0,36 02.des.2022 12,75 10,31 LU1373034187 -
Class A4G Hedged CHF Årlig 7,42 -0,03 -0,40 02.des.2022 9,12 6,95 LU1373034260 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 7,81 -0,02 -0,26 02.des.2022 9,42 7,34 LU0871640123 -
Class A4G USD Årlig 8,48 -0,03 -0,35 02.des.2022 10,15 7,89 LU1301847155 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,03 -0,03 -0,27 02.des.2022 12,75 10,30 LU1062843344 -
Class A3G EUR Månedlig 8,25 0,01 0,12 02.des.2022 9,11 8,21 LU1238068834 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,26 -0,03 -0,29 02.des.2022 11,95 9,59 LU0784383399 -
Class I2 USD Ingen 12,50 -0,04 -0,32 02.des.2022 14,05 11,61 LU1523255922 -
Class A5G USD Kvartalsvis 8,66 -0,03 -0,35 02.des.2022 10,25 8,06 LU0784383803 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,12 -0,03 -0,30 02.des.2022 11,67 9,45 LU1523256144 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,42 -0,03 -0,29 02.des.2022 12,15 9,75 LU0784383472 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 82,05 -0,25 -0,30 02.des.2022 99,53 77,43 LU1257007564 -
Class D2 USD Ingen 14,91 -0,04 -0,27 02.des.2022 16,79 13,85 LU0784385337 -
Class A2 USD Ingen 14,14 -0,04 -0,28 02.des.2022 16,05 13,15 LU0784385840 -
Class A6 USD Monthly Stable 8,02 -0,02 -0,25 02.des.2022 9,61 7,53 LU0784384876 -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 6,53 -0,02 -0,31 02.des.2022 8,04 6,17 LU1133085917 -
Class A4G Hedged EUR Årlig 6,73 -0,02 -0,30 02.des.2022 8,27 6,29 LU0784383712 -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,74 -0,02 -0,23 02.des.2022 10,38 8,19 LU1270847269 -
Class X5G GBP Hedged GBP Kvartalsvis 8,81 -0,03 -0,34 02.des.2022 10,40 8,20 LU1877504073 -
Class D4G Hedged EUR Årlig 7,55 -0,02 -0,26 02.des.2022 9,19 7,05 LU0944772804 -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,37 -0,02 -0,27 02.des.2022 8,87 6,92 LU1003077580 -
Class D6 USD Monthly Stable 8,71 -0,03 -0,34 02.des.2022 10,35 8,18 LU1003077408 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 7,39 -0,02 -0,27 02.des.2022 8,92 6,95 LU0949170426 -
Class D6 Hedged GBP Månedlig 8,06 -0,03 -0,37 02.des.2022 9,70 7,59 LU1791173633 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,50 -0,03 -0,40 02.des.2022 9,05 7,06 LU0949170343 -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 7,33 -0,03 -0,41 02.des.2022 8,87 6,90 LU1003077663 -
Class I5G Hedged EUR Kvartalsvis 7,42 -0,02 -0,27 02.des.2022 8,93 6,93 LU1129992480 -
Class A5G Hedged AUD Kvartalsvis 8,09 -0,02 -0,25 02.des.2022 9,72 7,54 LU0949170269 -
Class A2 EUR Ingen 13,50 0,03 0,22 02.des.2022 14,39 13,07 LU1162516477 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.