Renter

BlackRock Global Absolute Return Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 EUR 420,89
Antall beholdninger per 31.jan.2019 854
Basisvaluta EUR
Fondsstart 25.mai.2012
Startdato 11.jul.2012
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Alt - Long/Short Debt
Referanseindeks 3 Month Euribor Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,87%
ISIN LU0802639707
Bloomberg-børskode BRGARD2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B8338Y1
Bloomberg-referanse, børskode EURIBOR3MO
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 0,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 0,02
5y Volatility - Benchmark per 31.jan.2019 0,07
5 års beta per 31.jan.2019 0,44

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 5,23
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 4,97
FNMA 15YR TBA(REG B) 3 03/18/2019 4,65
FNMA 30YR TBA(REG A) 3.5 02/13/2019 4,49
FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 4,01
Navn Vekt (%)
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 2,78
GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 2,30
DELAM_17-1 A1 RegS 1,34
FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 1,29
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 03/10/2028 1,12
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 EUR Ingen 104,75 0,03 0,03 107,76 103,91 - LU0802639707 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 105,72 0,04 0,04 106,31 104,56 - LU0972010309 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 988,98 0,28 0,03 1 023,88 981,56 - LU0884611699 - -
Class A2 EUR Ingen 101,47 0,03 0,03 104,92 100,72 - LU0783530669 - -
Class I2 EUR Ingen 100,94 0,03 0,03 103,65 100,12 - LU1129992563 - -
Class X2 EUR Ingen 110,40 0,03 0,03 112,80 109,43 - LU0783530743 - -
Class I2 Hedged SEK Ingen 1 001,35 0,30 0,03 1 029,19 993,00 - LU1129992647 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 97,90 0,02 0,02 101,16 97,18 - LU1311313644 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ian Winship
Ian Winship
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.