-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 24.sep.2020 USD 2 302,82
Antall beholdninger per 31.aug.2020 153
Basisvaluta USD
Fondsstart 26.jun.1997
Startdato 02.aug.2010
Aktivaklasse -
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referanseindeks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,13%
ISIN LU0531082021
Bloomberg-børskode BGFLX2E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B4WQRB3
Bloomberg-referanse, børskode JGENVUEG
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.aug.2020 10,00
5y Volatility - Benchmark per 31.aug.2020 9,75
5 års beta per 31.aug.2020 1,16

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.sep.2020 83,05
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.sep.2020 Bond Emerging Markets Global LC
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.sep.2020, basert på eksisterende beholdninger i 31.mar.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Åpenhet om beregningene av selskapsengasjement er ikke en indikasjon på et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke en integrering av ESG-kriterier et fonds investeringsmålsetting eller begrenser investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det finnes ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende screening vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

Den ovenstående oversikten over virksomhetenes engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for utstedere innen fondet som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot utstedere innen fondet som genererer inntekter fra utvinning av termisk kull eller utvinning av oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,01%.

Selskapers engasjementsmålinger kalkuleres ved bruk av MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund Class X2, per 31.mar.2018 vurdert mot 607 Global Emerging Markets Bond - Local Currency fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.aug.2020
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 3,36
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 2,90
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 2,30
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,07
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 1,99
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,93
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,90
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,84
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,82
PERU (REPUBLIC OF) 6.35 08/12/2028 1,76
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.aug.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 6,01 -0,04 -0,66 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class I2 GBP - 19,42 -0,16 -0,82 20,87 17,54 - LU1741217027 - -
Class X2 GBP Ingen 5,50 -0,04 -0,72 5,88 4,95 - LU1688375267 - -
Class I2 CHF - 22,90 -0,12 -0,52 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class D2 USD Ingen 24,67 -0,22 -0,88 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 8,77 -0,08 -0,90 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,34 -0,07 -0,94 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class X2 AUD Ingen 9,96 0,02 0,20 11,22 9,75 - LU1554267051 - -
Class A1 USD Daglig 3,54 -0,04 -1,12 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,57 -0,09 -0,93 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 6,18 -0,05 -0,80 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,40 -0,08 -0,94 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 6,21 -0,05 -0,80 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,16 -0,06 -0,83 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class A1 EUR Daglig 3,05 -0,01 -0,33 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class D2 CHF Ingen 22,84 -0,12 -0,52 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class I2 EUR Ingen 21,25 -0,11 -0,51 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 6,20 -0,06 -0,96 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,54 -0,04 -0,53 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class A2 CHF Ingen 21,42 -0,11 -0,51 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 7,99 -0,07 -0,87 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class A3 EUR Månedlig 3,07 -0,02 -0,65 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A2 EUR Ingen 19,87 -0,11 -0,55 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class A2 USD Ingen 23,13 -0,21 -0,90 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class A3 HKD Månedlig 27,70 -0,25 -0,89 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
Class A3 USD Månedlig 3,57 -0,04 -1,11 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
Class A4 USD Årlig 14,16 -0,13 -0,91 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,17 -0,07 -0,85 9,28 7,56 - LU1694209807 - -
Class D3 EUR Månedlig 12,70 -0,07 -0,55 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class D3 USD Månedlig 14,79 -0,13 -0,87 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 84,99 -0,81 -0,94 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 7,05 -0,07 -0,98 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
Class A6 USD Månedlig 7,79 -0,07 -0,89 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
Class D2 EUR Ingen 21,19 -0,12 -0,56 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 5,85 -0,05 -0,85 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
Class A4 EUR Årlig 12,17 -0,06 -0,49 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,58 -0,07 -0,92 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,33 -0,07 -0,83 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 13,76 -0,13 -0,94 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D4 EUR Årlig 12,19 -0,06 -0,49 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
Class I2 USD Ingen 24,73 -0,22 -0,88 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class D4 USD Årlig 14,19 -0,12 -0,84 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
Class X2 USD Ingen 7,00 -0,06 -0,85 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,16 -0,07 -0,97 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,37 -0,09 -0,95 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class D3 HKD Månedlig 114,60 -1,03 -0,89 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 9,75 -0,09 -0,91 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 5,85 -0,05 -0,85 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 77,48 -0,70 -0,90 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,02 -0,10 -1,10 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 6,99 -0,06 -0,85 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,73 -0,07 -0,90 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 7,63 -0,07 -0,91 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ingen 538,09 0,77 0,14 573,35 507,04 - LU1791177113 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.