-

BGF Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 13.aug.2020 USD 2 417,27
Antall beholdninger per 31.jul.2020 153
Basisvaluta USD
Fondsstart 26.jun.1997
Startdato 02.feb.2007
Aktivaklasse -
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond - Local Currency
Referanseindeks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,27%
ISIN LU0278470058
Bloomberg-børskode MLLEUA2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B1PGSW7
Bloomberg-referanse, børskode ELMIPLUS
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.jul.2020 12,14
5y Volatility - Benchmark per 31.jul.2020 12,17
5 års beta per 31.jul.2020 1,12

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle, viktige bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, vil ESG-integrering ikke endre et fonds investeringsmål eller begrense investeringsforvalterens investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering Fondets ESG-persentil sammenlignet med Lipper-sammenligningsgruppen. per 01.aug.2020 65,95
Fondets Lipper Global-klassifisering Fondets sammenligningsgruppe som definert av Lipper Global-klassifiseringen. per 01.aug.2020 Bond Emerging Markets Global LC
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 01.aug.2020, basert på eksisterende beholdninger i 29.feb.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets underliggende beholdninger (ekskludert kontantposisjoner) være dekket av MSCI ESG Research, fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jul.2020
Navn Vekt (%)
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO 10 01/01/2023 3,05
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF 10 01/01/2025 2,44
PERU (REPUBLIC OF) 6.95 08/12/2031 2,24
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0 07/01/2023 2,11
HUNGARY (REPUBLIC OF) 3 08/21/2030 1,95
Navn Vekt (%)
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 10.5 12/21/2026 1,93
CZECH REPUBLIC 2 10/13/2033 1,93
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.13 11/21/2029 1,89
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8 01/31/2030 1,87
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026 1,84
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jul.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 USD Ingen 23,70 0,06 0,25 25,12 19,72 - LU0278470058 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 9,81 0,03 0,31 10,50 8,17 - LU1505939139 - -
Class D2 CHF Ingen 22,97 0,00 0,00 26,08 20,58 - LU1065150267 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 8,19 0,02 0,24 8,76 6,83 - LU0358998713 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 8,62 0,02 0,23 9,25 7,21 - LU1688375184 - -
Class X2 AUD Ingen 9,98 -0,01 -0,10 11,22 9,88 - LU1554267051 - -
Class A2 CHF Ingen 21,55 0,00 0,00 24,56 19,35 - LU0938162186 - -
Class D3 Hedged GBP Månedlig 6,36 0,02 0,32 7,04 5,42 - LU0995345831 - -
Class X2 GBP Ingen 5,46 -0,03 -0,55 5,90 4,95 - LU1688375267 - -
Class I5 EUR Kvartalsvis 7,67 -0,03 -0,39 9,05 7,07 - LU0995350831 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 6,40 0,02 0,31 7,15 5,49 - LU1133072774 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 7,34 0,02 0,27 7,91 6,16 - LU0359002093 - -
Class I3 Hedged GBP Månedlig 6,38 0,01 0,16 7,06 5,44 - LU0995336418 - -
Class A1 USD Daglig 3,65 0,01 0,27 3,97 3,09 - LU0278477574 - -
Class I2 EUR Ingen 21,36 -0,08 -0,37 24,48 19,45 - LU1559746307 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,09 0,02 0,22 9,88 7,63 - LU1495982867 - -
Class I2 CHF - 23,02 -0,01 -0,04 26,11 20,62 - LU1781817694 - -
Class D2 USD Ingen 25,26 0,06 0,24 26,70 20,97 - LU0383940458 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 7,53 0,02 0,27 8,09 6,30 - LU0622213642 - -
Class A1 EUR Daglig 3,08 -0,01 -0,32 3,62 2,86 - LU0278461065 - -
Class I2 GBP - 19,31 -0,08 -0,41 20,95 17,54 - LU1741217027 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 7,27 0,02 0,28 8,11 6,25 - LU1676225185 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 87,24 0,22 0,25 94,00 73,09 - LU1715605868 - -
Class A3 HKD Månedlig 28,49 0,08 0,28 31,17 24,14 - LU0388349754 - -
Class A4 USD Årlig 15,21 0,04 0,26 16,12 12,65 - LU0548402170 - -
Class D5 GBP Kvartalsvis 8,22 -0,04 -0,48 9,44 7,56 - LU1694209807 - -
Class A3 USD Månedlig 3,68 0,01 0,27 4,00 3,11 - LU0278470132 - -
Class D3 USD Månedlig 15,20 0,04 0,26 16,55 12,88 - LU0523291242 - -
Class A2 EUR Ingen 19,99 -0,08 -0,40 22,99 18,26 - LU0278457204 - -
Class D2 EUR Ingen 21,31 -0,08 -0,37 24,44 19,42 - LU0329592702 - -
Class A3 EUR Månedlig 3,10 -0,01 -0,32 3,64 2,88 - LU0278457469 - -
Class A4 EUR Årlig 12,83 -0,05 -0,39 14,75 11,71 - LU0478974834 - -
Class D3 EUR Månedlig 12,82 -0,05 -0,39 15,07 11,92 - LU0827884924 - -
Class A6 USD Månedlig 8,02 0,02 0,25 8,86 6,87 - LU1408528211 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 7,77 0,02 0,26 8,34 6,50 - LU0473186707 - -
Class D3 Hedged AUD Månedlig 6,02 0,01 0,17 6,67 5,13 - LU0827884841 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 14,11 0,04 0,28 15,15 11,78 - LU0827885491 - -
Class D4 EUR Årlig 12,91 -0,05 -0,39 14,80 11,76 - LU0827885145 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 8,53 0,02 0,24 9,10 7,10 - LU0827884767 - -
Class I2 USD Ingen 25,32 0,06 0,24 26,74 21,01 - LU0520955575 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 10,00 0,03 0,30 10,71 8,34 - LU0827884684 - -
Class A3 Hedged AUD Månedlig 6,02 0,01 0,17 6,67 5,13 - LU0575500318 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,39 0,02 0,27 8,30 6,37 - LU1408528302 - -
Class D4 USD Årlig 15,30 0,04 0,26 16,17 12,70 - LU0827885228 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 7,17 0,01 0,14 7,72 6,01 - LU0623004180 - -
Class X2 EUR Ingen 6,04 -0,03 -0,49 6,91 5,49 - LU0531082021 - -
Class X5 Hedged GBP - 9,28 0,02 0,22 10,25 7,83 - LU1954752702 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 9,61 0,02 0,21 10,33 8,04 - LU0480535052 - -
Class X2 USD Ingen 7,16 0,02 0,28 7,54 5,93 - LU0344905624 - -
Class D3 HKD Månedlig 117,83 0,30 0,26 128,96 99,87 - LU0827885061 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 79,86 0,21 0,26 88,22 68,40 - LU1408528484 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,96 0,02 0,25 8,90 6,84 - LU1408528724 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 7,87 0,02 0,25 8,79 6,78 - LU1408528641 - -
Class A2 CZK Ingen 522,47 -1,62 -0,31 573,35 507,04 - LU1791177113 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Laurent Develay
Laurent Develay
Michal Wozniak
Michal Wozniak

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.