Aksjer

BGF European Focus Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 EUR 485,76
Antall beholdninger per 31.jan.2019 38
Basisvaluta EUR
Fondsstart 14.okt.2005
Startdato 11.mar.2011
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI Europe Net TR in EUR
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,07%
ISIN LU0603021113
Bloomberg-børskode BGEEI2E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B5B0ZM0
Bloomberg-referanse, børskode M7EU
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ROCHE HOLDING AG 5,02
NOVO NORDISK A/S 4,89
SANOFI SA 4,30
EXPERIAN PLC 4,13
SAFRAN SA 3,76
Navn Vekt (%)
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 3,72
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC 3,68
UNILEVER PLC 3,50
ALLIANZ SE 3,24
SAP SE 3,22
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I2 EUR Ingen 23,71 0,29 1,24 26,24 21,17 - LU0603021113 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,50 0,20 1,23 18,15 14,72 - LU1270847426 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 11,88 0,15 1,28 12,94 10,58 - LU0969580306 - -
Class D2 EUR Ingen 23,60 0,29 1,24 26,18 21,09 - LU0368266812 - -
Class D2 USD Ingen 26,60 0,27 1,03 30,92 24,10 - LU0827878959 - -
Class A2 USD Ingen 24,56 0,24 0,99 28,72 22,28 - LU0252970834 - -
Class I2 USD Ingen 26,72 0,27 1,02 30,99 24,20 - LU0541185541 - -
Class A2 EUR Ingen 21,80 0,27 1,25 24,30 19,49 - LU0229084990 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Nigel Bolton
Nigel Bolton
Simon Hunter
Simon Hunter

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.