Aksjer

BGF Euro-Markets Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.mar.2019 EUR 2 077,26
Antall beholdninger per 28.feb.2019 40
Basisvaluta EUR
Fondsstart 04.jan.1999
Startdato 12.apr.2010
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Eurozone Large-Cap Equity
Referanseindeks MSCI EMU Net TR Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU0147386659
Bloomberg-børskode BGEMX2E
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL 7354175
Bloomberg-referanse, børskode MSDEEMUN
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Euro-Markets Fund Class X2, per 28.feb.2019 vurdert mot 1014 Eurozone Large-Cap Equity fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2019
Navn Vekt (%)
SANOFI SA 5,31
SAFRAN SA 5,29
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,26
AIRBUS SE 4,41
SAP SE 3,55
Navn Vekt (%)
VINCI SA 3,53
ALLIANZ SE 3,30
THALES SA 3,28
GALP ENERGIA SGPS SA 3,00
ASML HOLDING NV 2,97
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR Ingen 32,63 -0,05 -0,15 35,36 27,73 - LU0147386659 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 12,92 -0,02 -0,15 14,11 11,01 - LU0986743572 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 13,81 -0,02 -0,14 14,80 11,70 - LU0969580488 - -
Class D4 GBP Årlig 21,14 0,12 0,57 23,88 18,75 - LU0827878447 - -
Class I4 EUR Årlig 11,20 -0,02 -0,18 12,39 9,53 - LU1414096542 - -
Class D2 EUR Ingen 30,79 -0,05 -0,16 33,64 26,22 - LU0252966485 - -
Class D4 EUR Årlig 24,36 -0,04 -0,16 26,93 20,75 - LU0827878363 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 12,54 -0,01 -0,08 13,36 10,60 - LU1185942403 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 98,72 -0,13 -0,13 106,71 83,87 - LU1791806182 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 19,17 -0,03 -0,16 20,74 16,28 - LU1270847343 - -
Class D2 USD Ingen 35,01 -0,01 -0,03 40,71 29,97 - LU0827878280 - -
Class A2 EUR Ingen 27,89 -0,04 -0,14 30,67 23,80 - LU0093502762 - -
Class A4 EUR Årlig 24,26 -0,04 -0,16 26,79 20,70 - LU0162689763 - -
Class A2 USD Ingen 31,71 -0,02 -0,06 37,14 27,19 - LU0171277485 - -
Class A4 GBP Årlig 22,66 0,14 0,62 25,53 20,14 - LU0204061948 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 16,78 -0,02 -0,12 18,50 14,32 - LU0589470326 - -
Class I2 EUR Ingen 30,67 -0,05 -0,16 33,44 26,11 - LU0368230206 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 14,58 -0,02 -0,14 15,97 12,42 - LU0906886691 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Tom Joy
Tom Joy

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.