Renter

BGF Emerging Markets Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.apr.2020 USD 1 691,95
Antall beholdninger per 28.feb.2020 292
Basisvaluta USD
Fondsstart 01.okt.2004
Startdato 01.okt.2004
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Emerging Markets Bond
Referanseindeks J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,47%
ISIN LU0200680436
Bloomberg-børskode MLEMUA1
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B0321B0
Bloomberg-referanse, børskode JPGCCOMP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 31.mar.2020 9,62
5y Volatility - Benchmark per 31.mar.2020 8,38
5 års beta per 29.feb.2020 1,07

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Emerging Markets Bond Fund Class A1, per 31.mar.2020 vurdert mot 937 Global Emerging Markets Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 28.feb.2020
Navn Vekt (%)
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 05/31/2040 2,13
PETROLEOS MEXICANOS RegS 6.84 01/23/2030 1,67
RUSSIAN FEDERATION RegS 5.25 06/23/2047 1,27
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 1,14
ABU DHABI (EMIRATE OF) MTN RegS 2.5 09/30/2029 1,14
Navn Vekt (%)
NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) MTN RegS 7.143 02/23/2030 1,08
CHILE (REPUBLIC OF) 2.55 01/27/2032 1,01
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 5.75 09/30/2049 0,96
DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6.5 02/15/2048 0,87
BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) 5 01/27/2045 0,85
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 28.feb.2020

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A1 USD Daglig 8,21 -0,15 -1,79 10,02 7,61 - LU0200680436 - -
Class I4 Hedged GBP - 8,52 -0,16 -1,84 10,44 7,91 - LU2075910922 - -
Class I4 USD - 8,56 -0,16 -1,83 10,57 7,92 - LU1806518293 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,83 -0,14 -1,76 9,84 7,25 - LU1323999216 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,65 -0,27 -1,81 17,87 13,58 - LU0827877399 - -
Class D3 USD Månedlig 8,50 -0,16 -1,85 10,39 7,90 - LU0827876821 - -
Class D2 USD Ingen 17,35 -0,31 -1,76 20,98 16,04 - LU0297941386 - -
Class X2 USD Ingen 18,97 -0,34 -1,76 22,92 17,54 - LU0200682721 - -
Class A3 USD Månedlig 8,49 -0,15 -1,74 10,37 7,88 - LU0200680782 - -
Class A8 Hedged CNH - 88,66 -1,67 -1,85 109,20 82,36 - LU1919856051 - -
Class D3 EUR Månedlig 7,88 -0,10 -1,25 9,56 7,31 - LU0827877126 - -
Class X5 Hedged CHF - 8,51 -0,16 -1,85 10,75 7,89 - LU1904800973 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 8,31 -0,16 -1,89 10,12 7,70 - LU1618350562 - -
Class I4 Hedged EUR - 8,54 -0,16 -1,84 10,41 7,91 - LU2075911060 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,02 -0,26 -1,82 17,11 12,99 - LU0413376566 - -
Class A3 EUR Månedlig 7,87 -0,09 -1,13 9,53 7,30 - LU0200684008 - -
Class I2 Hedged GBP - 8,65 -0,16 -1,82 10,60 8,02 - LU1806518533 - -
Class A2 EUR Ingen 14,91 -0,18 -1,19 17,94 13,77 - LU0200683885 - -
Class A1 EUR Daglig 7,61 -0,10 -1,30 9,20 7,04 - LU0200683703 - -
Class A4 EUR Årlig 10,96 -0,14 -1,26 13,20 10,13 - LU1072326561 - -
Class D2 EUR Ingen 16,08 -0,20 -1,23 19,34 14,85 - LU0827877043 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,95 -0,18 -1,78 12,13 9,22 - LU1057294727 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 54,74 -1,00 -1,79 67,93 50,92 - LU0764619960 - -
Class A8 Hedged ZAR Månedlig 79,23 -1,54 -1,91 98,35 73,95 - LU1109561420 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 16,39 -0,30 -1,80 19,97 15,18 - LU0343170543 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 7,53 -0,14 -1,83 9,49 6,98 - LU1722865000 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 9,93 -0,19 -1,88 12,19 9,22 - LU1057296771 - -
Class I2 EUR Ingen 14,50 -0,18 -1,23 17,44 13,40 - LU1048586868 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 7,84 -0,14 -1,75 9,85 7,29 - LU1408528138 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 7,49 -0,14 -1,83 9,52 6,99 - LU1408527916 - -
Class A2 CZK Ingen 413,23 -3,77 -0,90 452,50 382,21 - LU1791181735 - -
Class X2 EUR Ingen 17,58 -0,22 -1,24 21,13 16,24 - LU0988581723 - -
Class A6 USD Månedlig 7,35 -0,14 -1,87 9,11 6,84 - LU0764617162 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 7,07 -0,14 -1,94 8,92 6,59 - LU0871639893 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 7,82 -0,15 -1,88 9,81 7,28 - LU1408528054 - -
Class I2 USD Ingen 15,64 -0,29 -1,82 18,92 14,47 - LU1180455567 - -
Class A2 USD Ingen 16,08 -0,30 -1,83 19,46 14,88 - LU0200680600 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Sergio Trigo Paz
Sergio Trigo Paz
Michel Aubenas
Michel Aubenas

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.