Aksjer

BGF China Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 19.feb.2019 USD 1 387,85
Antall beholdninger per 31.jan.2019 51
Basisvaluta USD
Fondsstart 24.jun.2008
Startdato 24.jun.2008
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Other Equity
Referanseindeks MSCI EM China 10/40 Net TR Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,84%
ISIN LU0359201026
Bloomberg-børskode BLKCADS
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B2RF4W1
Bloomberg-referanse, børskode MSCN1040
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 9,21
TENCENT HOLDINGS LTD 8,81
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 6,20
BANK OF CHINA LTD 4,59
PETROCHINA CO LTD 3,04
Navn Vekt (%)
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,76
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC 2,54
CTRIP.COM INTERNATIONAL LTD 2,53
CHINA MOBILE LTD 2,50
CHINA UNICOM HONG KONG LTD 2,50
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 Hedged GBP Årlig 16,08 0,03 0,19 20,05 13,93 - LU0359201026 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 16,63 0,03 0,18 20,58 14,37 - LU0359202008 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 15,95 0,03 0,19 20,07 13,80 - LU0359201455 - -
Class X2 USD Ingen 19,47 0,04 0,21 23,35 16,69 - LU0528100869 - -
Class I2 USD Ingen 20,29 0,04 0,20 24,50 17,43 - LU0474536744 - -
Class I2 SGD Ingen 27,50 0,04 0,15 32,19 23,85 - LU1634772203 - -
Class A2 USD Ingen 18,51 0,04 0,22 22,56 15,95 - LU0359201612 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 16,19 0,03 0,19 20,22 14,01 - LU0827875930 - -
Class D2 USD Ingen 19,86 0,04 0,20 24,05 17,08 - LU0359204475 - -
Class A2 EUR Ingen 16,35 0,03 0,18 18,58 14,02 - LU1216661543 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 122,60 0,23 0,19 149,23 105,68 - LU1244155948 - -
Class D2 HKD Ingen 155,64 0,32 0,21 188,37 133,72 - LU0827875773 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 16,73 0,03 0,18 20,91 14,47 - LU0359204129 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 17,45 0,03 0,17 21,44 15,06 - LU0827875856 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,60 0,02 0,17 14,34 10,04 - LU0827876078 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Helen Zhu
Helen Zhu

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.