Aksjer

BSF European Opportunities Extension Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

22,90 4,53 4,55 13,11 29,94
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

19,66 3,45 4,82 -3,61 23,80
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
29,94 15,39 14,57 20,19 18,63
Referanse (%)

per 30.sep.2021

23,80 7,75 9,14 11,08 10,02
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
21,87 -5,42 5,90 29,94 53,66 97,38 528,98 806,59
Referanse (%)

per 30.sep.2021

12,20 -3,00 1,11 23,80 25,09 54,84 186,10 242,72

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 27.okt.2021 EUR 751,28
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 30.sep.2021 149
Basisvaluta Euro
Fondsstart 31.aug.2007
Startdato 31.aug.2007
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Europe Flex-Cap Equity
Referanseindeks S&P Europe BMI Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,86%
ISIN LU0313923905
Bloomberg-børskode BKRSADS
Kostnadsprosent 1,50%
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL B23WFX4
Bloomberg-referanse, børskode CGBMI_GBP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

3y Volatility - Benchmark per 30.sep.2021 15,82
3 års beta per 30.sep.2021 1,02
5y Volatility - Benchmark per 30.sep.2021 13,50
5 års beta per 30.sep.2021 0,96

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

5 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BSF European Opportunities Extension Fund Class A4, per 30.sep.2021 vurdert mot 442 Europe Flex-Cap Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2021
Navn Vekt (%)
DSV A/S 6,91
ROYAL UNIBREW A/S 6,41
NOVO NORDISK A/S 5,58
LONZA GROUP AG 5,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,50
Navn Vekt (%)
TELEPERFORMANCE 3,47
SIKA AG 3,31
RELX PLC 3,05
ADDLIFE AB 3,05
IMCD NV 2,94
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A4 GBP Årlig 525,37 3,14 0,60 532,94 355,58 - LU0313923905 - -
Class D2 EUR Ingen 650,22 0,91 0,14 650,22 410,12 - LU0418791066 - -
Class X2 EUR Ingen 422,65 0,79 0,19 422,65 257,38 - LU1083780855 - -
Class D3G EUR Månedlig 228,99 0,32 0,14 228,99 145,43 - LU1244156755 - -
Class I2 EUR Ingen 345,65 0,49 0,14 345,65 217,51 - LU1055043068 - -
Class D4 GBP Årlig 541,39 3,24 0,60 548,89 365,04 - LU0827973438 - -
Class A2 EUR Ingen 626,89 0,87 0,14 626,89 396,97 - LU0313923228 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Christopher Sykes
Christopher Sykes

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.