Aksjer

BGF Pacific Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 USD 101,14
Antall beholdninger per 31.jan.2019 65
Basisvaluta USD
Fondsstart 05.aug.1994
Startdato 19.mai.2006
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Asia-Pacific inc. Japan Equity
Referanseindeks MSCI AC Asia Pacific Index (Net Total Return)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,11%
ISIN LU0252969406
Bloomberg-børskode MERPEDU
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B43C4Y2
Bloomberg-referanse, børskode 1
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Pacific Equity Fund Class D2, per 31.jan.2019 vurdert mot 289 Asia-Pacific inc. Japan Equity fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 5,22
TOYOTA MOTOR CORPORATION 3,59
NINTENDO CO LTD 2,50
SK HYNIX INC 2,43
SOFTBANK GROUP CORP 2,41
Navn Vekt (%)
BANK OF CHINA LTD 2,40
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 2,16
KASIKORNBANK PCL 2,12
THK CO. LTD. 2,12
DBS GROUP HOLDINGS LTD 2,11
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 USD Ingen 38,59 0,16 0,42 45,81 34,98 - LU0252969406 - -
Class D2 EUR Ingen 34,03 0,08 0,24 38,18 30,61 - LU0252964605 - -
Class I2 USD Ingen 10,81 0,04 0,37 12,80 9,79 - LU1495983089 - -
Class A2 USD Ingen 35,07 0,14 0,40 41,94 31,83 - LU0035112944 - -
Class A2 EUR Ingen 30,92 0,07 0,23 34,89 27,85 - LU0171290314 - -
Class A2 GBP Ingen 26,91 0,02 0,07 30,59 25,16 - LU0171290744 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Oisin Crawley
Oisin Crawley
Alethea Leung
Alethea Leung

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.