Renter

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

-0,06 0,26 10,35 4,09 -0,23
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2021

-0,19 0,17 10,15 3,82 -0,41
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
0,17 4,64 3,60 5,47 5,86
Referanse (%) -0,10 4,41 3,40 5,31 5,63
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-2,84 0,51 -1,87 0,64 0,17 14,57 19,33 70,31 232,06
Referanse (%) -3,01 0,43 -1,94 0,47 -0,10 13,82 18,19 67,81 217,41
  2016 2017 2018 2019 2020
Totalavkastning (%) 10,97 4,42 -1,42 9,44 8,09
Referanseindeks (%) 10,66 4,33 -1,53 9,27 7,80

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 02.des.2021 GBP 81 740 241
Net Assets of Fund per 02.des.2021 GBP 278 863 150
Startdato 30.sep.2000
Fondsstart 30.sep.2000
Seriens valuta GBP
Basisvaluta GBP
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,03%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 50 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar GBP Corporate Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE0000405013
SEDOL 0040501

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.okt.2021 1 079
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per 29.okt.2021 7,89
Vektet gjsn. forfall per 29.okt.2021 10,62
3 års beta per 31.okt.2021 1,00
Standardavvik 3 år per 31.okt.2021 6,00%

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 05.nov.2021 AA
MSCI ESG prosentvis dekning per 05.nov.2021 90,54
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 05.nov.2021 7,97
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per 05.nov.2021 62,03
Fondets Lipper Global-klassifisering per 05.nov.2021 Bond GBP Corporates
Fond i sammenligningsgruppen per 05.nov.2021 403
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 05.nov.2021 117,78
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 05.nov.2021, basert på eksisterende beholdninger den 30.jun.2021. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 29.okt.2021 0,79%
MSCI - Kjernevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 29.okt.2021 0,05%
MSCI - Sivile skytevåpen per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 29.okt.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 29.okt.2021 0,97%

Dekning av selskapers engasjement per 29.okt.2021 86,41%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 29.okt.2021 13,59%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,47% og oljesand 1,01%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) Flex, per 30.nov.2021 vurdert mot 448 GBP Corporate Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,79
TESCO PROPERTY RegS 0,67
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.375 03/07/2025 0,45
KFW MTN RegS 1.25 12/29/2023 0,43
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 3.875 06/08/2037 0,43
Navn Vekt (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.125 12/14/2026 0,38
ENEL FINANCE INTERNATIONAL SA MTN RegS 5.75 09/14/2040 0,38
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT 0.75 12/15/2026 0,36
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 1.25 12/15/2023 0,36
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 6 01/23/2114 0,35
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Flex GBP Ingen 34,12 0,08 0,23 02.des.2021 34,77 33,10 IE0000405013 -
Class D GBP - 53,58 0,12 0,23 02.des.2021 56,19 51,98 IE00BGWKS388 -
Class Flex Dist GBP - 198,30 0,46 0,23 02.des.2021 205,98 192,31 IE00BMF59H33 -
Inst GBP Kvartalsvis 12,71 0,03 0,23 02.des.2021 13,33 12,33 IE00B2RKYS27 -
Inst GBP Ingen 22,01 0,05 0,23 02.des.2021 22,45 21,35 IE00B1W4R618 -
Class D GBP Ingen 11,68 0,03 0,23 02.des.2021 11,91 11,33 IE00BD0NC474 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.