Renter

iShares UK Credit Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 20.feb.2019 GBP 277,02
Fondsstart 30.sep.2000
Startdato 12.sep.2008
Antall beholdninger per 31.jan.2019 1 029
Basisvaluta GBP
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar GBP Corporate Bond
Referanseindeks iBoxx Sterling Non-Gilts Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,15%
ISIN IE00B2RKYS27
Bloomberg-børskode BARUKID
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B2RKYS2
Bloomberg-referanse, børskode UKCBIFTTHP
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 50 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for iShares UK Credit Bond Index Fund (IE) Inst, per 31.jan.2019 vurdert mot 447 GBP Corporate Bond fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
EUROPEAN INVESTMENT BANK 6 12/07/2028 0,76
KFW BANKENGRUPPE MTN 6 12/07/2028 0,71
KFW BANKENGRUPPE MTN RegS 5.55 06/07/2021 0,62
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.625 06/07/2032 0,54
EUROPEAN INVESTMENT BANK 5.375 06/07/2021 0,49
Navn Vekt (%)
KFW BANKENGRUPPE MTN 5.75 06/07/2032 0,46
BARCLAYS BANK PLC MTN RegS 10 05/21/2021 0,42
KFW RegS 1.375 02/01/2021 0,41
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 2.5 10/31/2022 0,38
ELECTRICITE DE FRANCE RegS 6.125 06/02/2034 0,38
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Inst GBP Kvartalsvis 12,03 0,00 -0,01 12,35 11,88 12,00 IE00B2RKYS27 12,06 -
Class D GBP - 50,70 -0,01 -0,01 50,78 49,81 50,58 IE00BGWKS388 50,83 -
Flex GBP Ingen 29,92 0,00 -0,01 29,97 29,00 29,85 IE0000405013 30,00 -
Inst GBP Ingen 19,36 0,00 -0,01 19,39 18,78 19,31 IE00B1W4R618 19,41 -
Class D GBP Ingen 10,26 0,00 -0,01 10,28 9,95 10,23 IE00BD0NC474 10,28 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Matthew Jackson
Matthew Jackson
PortSols CREDIT LON GFI - Group
PortSols CREDIT LON GFI - Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.