Renter

BGF US Dollar Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Fondet tar sikte på å maksimere avkastningen på din investering gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og inntekter fra fondets aktiva. Fondet investerer minst 80 % av sin totalkapital i rentepapirer.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 7,8 -1,0 6,5 -0,2 2,6 3,9 -0,7 9,3 8,3 -1,5
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 4,2 -2,0 6,0 0,5 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,65 -3,01 -0,20 1,09 1,83
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -12,84 -2,59 0,21 1,09 1,72
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-14,56 2,88 -3,65 -5,44 -14,65 -8,76 -0,97 11,41 24,61
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -12,62 3,68 -2,09 -4,06 -12,84 -7,57 1,03 11,42 23,01
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

-1,61 9,92 7,45 -0,31 -15,44
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

-1,22 10,30 6,98 -0,90 -14,60

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 07.des.2022 USD 535 198 156
Startdato 14.okt.2010
Fondsstart 07.apr.1989
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 Bloomberg US Aggregate Bond Index
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,67%
Kostnadsprosent 0,45%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 100 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar USD Diversified Bond
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGFUD2U
ISIN LU0548367084
SEDOL B4ZVWX2

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 1 551
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 6,51%
3 års beta per 30.nov.2022 1,02
Avkastning til forfall per 30.nov.2022 5,24%
Modifisert durasjon per 30.nov.2022 5,98
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.nov.2022 5,24%
Effektiv durasjon per 30.nov.2022 5,96
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2022 7,46
WAL til verste per 30.nov.2022 7,46 Jahre

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

3 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF US Dollar Bond Fund Class D2, per 30.nov.2022 vurdert mot 429 USD Diversified Bond fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar har gitt en sølvmedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2022
Navn Vekt (%)
UNITED STATES TREASURY 18,98
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 15,33
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,71
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 5,25
BANK OF AMERICA CORP 1,70
Navn Vekt (%)
MORGAN STANLEY 1,68
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,25
UNIFORM MBS 1,02
JPMORGAN CHASE & CO 0,76
DIAMONDBACK ENERGY INC 0,65
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D2 USD Ingen 33,18 0,21 0,64 07.des.2022 38,20 31,09 LU0548367084 -
Class X5 USD Kvartalsvis 9,02 0,06 0,67 07.des.2022 10,58 8,44 LU1694209633 -
Class A2 CZK Ingen 729,25 3,43 0,47 07.des.2022 825,12 717,62 LU1791174102 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 9,24 0,06 0,65 07.des.2022 10,87 8,70 LU1564327929 -
Class A2 USD Ingen 31,56 0,20 0,64 07.des.2022 36,48 29,59 LU0096258362 -
Class D3 USD Månedlig 15,23 0,10 0,66 07.des.2022 17,90 14,34 LU0592701923 -
Class A1 USD Månedlig 15,21 0,09 0,60 07.des.2022 17,89 14,31 LU0028835386 -
Class I2 USD Ingen 10,73 0,07 0,66 07.des.2022 12,34 10,05 LU1165522647 -
Class A3 USD Månedlig 15,23 0,10 0,66 07.des.2022 17,90 14,34 LU0172417379 -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,08 0,06 0,67 07.des.2022 10,65 8,51 LU1718847640 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 9,94 0,07 0,71 07.des.2022 11,55 9,34 LU1294567448 -
Class X2 USD Ingen 10,41 0,07 0,68 07.des.2022 11,91 9,75 LU0147419252 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle
David Rogal
David Rogal
Chi Chen
Chi Chen
Sam Summers
Sam Summers

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.