Renter

BGF Global Inflation Linked Bond Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 10 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 5,6 -5,6 8,2 -1,7 8,8 2,9 0,1 6,2 5,6 4,2
Referanseindeks for begrensning 1 (%) 5,6 -5,5 9,0 -1,1 10,2 3,1 1,0 6,9 6,4 5,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,46 0,02 1,56 1,93 3,32
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -7,71 0,77 2,31 2,63 3,97
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-9,32 1,64 -6,53 -7,14 -8,46 0,06 8,03 21,05 54,70
Referanseindeks for begrensning 1 (%) -8,80 1,46 -6,84 -6,83 -7,71 2,33 12,10 29,58 68,16
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

2,81 6,02 4,06 4,09 -9,35
Referanseindeks for begrensning 1 (%)

per 30.sep.2022

2,62 8,20 4,23 5,04 -8,37

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 28.nov.2022 USD 326 378 143
Startdato 19.jun.2009
Fondsstart 19.jun.2009
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks for begrensning 1 Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 5,00
Løpende gebyrer 0,98%
Kostnadsprosent 0,75%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGFIA2U
ISIN LU0425308086
SEDOL B45H122

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 128
Standardavvik 3 år per 31.okt.2022 5,99%
3 års beta per 31.okt.2022 1,01
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 3,76%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 6,29
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 1,18%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 6,26
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 6,92
WAL til verste per 31.okt.2022 6,92 Jahre

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-stadiet av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra både interne og eksterne kilder for å bli inkludert i risikosystemet Aladdin. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige risikovurderinger av porteføljens beholdninger i samråd med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Global Inflation Linked Bond Fund Class A2, per 31.okt.2022 vurdert mot 80 Global Inflation-Linked Bond - USD Hedged fond.

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 2,74
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2026 2,54
TREASURY (CPI) NOTE 0.375 07/15/2027 2,26
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 2,24
UK I/L GILT 0.125 03/22/2024 2,10
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 10/15/2026 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 01/15/2028 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 07/15/2024 2,01
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 2,00
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 01/15/2032 1,93
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class A2 USD Ingen 15,71 -0,01 -0,06 28.nov.2022 17,31 14,99 LU0425308086 -
Class D3 USD Månedlig 15,41 -0,02 -0,13 28.nov.2022 16,96 14,70 LU0827882555 -
Class I2 USD - 9,79 -0,01 -0,10 28.nov.2022 10,75 9,34 LU2298379822 -
Class A3 USD Månedlig 15,25 -0,01 -0,07 28.nov.2022 16,80 14,55 LU0425308243 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 14,00 -0,01 -0,07 28.nov.2022 15,69 13,40 LU0448666502 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 15,29 -0,01 -0,07 28.nov.2022 17,06 14,63 LU0425308755 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 13,35 -0,01 -0,07 28.nov.2022 14,99 12,78 LU0425308169 -
Class D2 USD Ingen 16,47 -0,01 -0,06 28.nov.2022 18,10 15,71 LU0448666684 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Christopher Allen
Christopher Allen
David Rogal
David Rogal

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.