Kontanter

BGF US Dollar Reserve Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.feb.2019 USD 620,93
Antall beholdninger per 31.aug.2018 75
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.nov.1993
Startdato 30.nov.1993
Aktivaklasse Kontanter
Kategori hos Morningstar Money Market - Other
Referanseindeks 7 Day USD LIBID
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,55%
ISIN LU0297945965
Bloomberg-børskode MIGSDAG
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B1YLJL9
Bloomberg-referanse, børskode USDRPRFB
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
BNG BANK NV 144A 4,51
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (NE 3,71
ALBERTA (PROVINCE OF) 3,71
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS 3,49
BNP PARIBAS (NEW YORK BRANCH) 3,23
Navn Vekt (%)
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) 3,23
DNB BANK ASA 3,23
JUPITER SECURITIZATION COMPANY LLC 3,07
SUNCORP METWAY LTD 3,03
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 2,96
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class A2 Hedged GBP Ingen 189,05 0,02 0,01 189,17 188,89 - LU0297945965 - -
Class A2 USD Ingen 155,15 0,03 0,02 155,15 152,43 - LU0006061419 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 190,07 0,03 0,02 190,08 189,69 - LU0329591720 - -
Class X2 USD Ingen 10,41 0,00 0,02 10,41 10,18 - LU0462857789 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Christopher Linsky
Christopher Linsky
Coleen Gasiewski
Coleen Gasiewski

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.