Aksjer

BGF World Gold Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning


De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 06.apr.2020 USD 4 783,12
Antall beholdninger per 31.mar.2020 47
Basisvaluta USD
Fondsstart 30.des.1994
Startdato 21.des.2007
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Sector Equity Precious Metals
Referanseindeks FTSE Gold Mines Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU0320298689
Bloomberg-børskode BGWGUX2
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL B43GLN2
Bloomberg-referanse, børskode FTGOLDINX
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

Samlet Morningstar-klassifisering for BGF World Gold Fund Class X2, per 31.mar.2020 vurdert mot 225 Sector Equity Precious Metals fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Bronze
Morningstar har gitt en bronsemedalje til fondet. Mindre enn 10% av amerikanske fond mottar medaljer.

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2020
Navn Vekt (%)
BARRICK GOLD CORP 10,06
NEWMONT CORPORATION 9,53
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,94
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,43
AGNICO EAGLE MINES LTD 4,30
Navn Vekt (%)
POLYUS PAO 4,19
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,02
FRANCO NEVADA CORP 3,91
ALAMOS GOLD INC 3,78
NEWCREST MINING LTD 3,74
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD Ingen 40,13 1,60 4,15 48,32 31,18 - LU0320298689 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 9,15 0,36 4,10 11,34 7,10 - LU1023058768 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 18,20 0,72 4,12 22,62 14,21 - LU0827889212 - -
Class A2 EUR Ingen 28,03 1,08 4,01 33,67 21,23 - LU0171305526 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 5,17 0,20 4,02 6,31 4,02 - LU0368265764 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 4,49 0,18 4,18 5,48 3,50 - LU0326422689 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 4,93 0,19 4,01 6,01 3,84 - LU0326423067 - -
Class D2 EUR Ingen 31,17 1,21 4,04 37,41 23,60 - LU0252963623 - -
Class D2 USD Ingen 33,66 1,34 4,15 40,58 26,17 - LU0252968424 - -
Class I2 EUR Ingen 31,08 1,21 4,05 37,29 23,53 - LU0368236070 - -
Class X2 EUR Ingen 37,16 1,44 4,03 44,54 28,12 - LU0243984555 - -
Class A4 USD Årlig 30,26 1,19 4,09 36,52 23,54 - LU0724618789 - -
Class D4 EUR Årlig 29,51 1,14 4,02 35,42 22,35 - LU0827889139 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 5,00 0,19 3,95 6,10 3,90 - LU0368236153 - -
Class A4 EUR Årlig 28,02 1,08 4,01 33,67 21,23 - LU0408222320 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 4,96 0,20 4,20 6,04 3,86 - LU0669555244 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 5,85 0,23 4,09 7,09 4,55 - LU0788108826 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 86,45 3,40 4,09 105,52 67,11 - LU1499592118 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 5,47 0,21 3,99 6,67 4,25 - LU0827889303 - -
Class I2 USD Ingen 33,56 1,33 4,13 40,46 26,09 - LU0368252358 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 4,65 0,18 4,03 5,67 3,62 - LU0521028471 - -
Class A2 USD Ingen 30,27 1,20 4,13 36,53 23,54 - LU0055631609 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.