Veileder til alternative investeringstyper

Alternative investeringer kan være effective verktøy for å oppnå diversifikasjon, redusere effekten av volatilitet og potensielt sett gi en positiv effekt på avkastningen.

Hvorfor alternative investeringer? 

Det å inkludere alternative investeringer  i en balansert portefølje kan bidra til å utjevne store svingninger i verdi som forekommer i tilknytning til bestemte investeringstyper. Ved å redusere denne risikoen oppnås mer stabil og forutsigbar avkastning på lang sikt. Det er viktig å huske på at avkastning fra alternative investeringer varierer over tid, slik som også er tilfelle for de tradisjonelle aktiva klassene som aksjer og obligasjoner. Avkastning fra alternative investeringer har ofte en lav korrelasjon med avkasting fra andre aktiva klasser, noe som fører til at alternative investeringer ofte benyttes for å komplementere en diversifisert portefølje.    

Denne veilederen tar for seg potensielle fordeler ved å benytte seg av alternative investeringstyper.

Last ned en kopi

Hvorfor alternative investeringer?
Det å inkludere alternative investeringer i en balansert portefølje kan bidra til å utjevne store svingninger i verdi som forekommer i tilknytning til bestemte investeringstyper. Ved å redusere denne risikoen oppnås mer stabil og forutsigbar avkastning på lang sikt.
Hvorfor alternative investeringer
10 myter om alternative investeringer
Veilederen tar for seg de vanligste mytene rundt alternative investeringer, og forklarer hvordan de kan benyttes som komponent i en diversifisert portefølje
10 myter om alternative investeringer
Diversifisering med alternativer
Denne veilederen gir en oversikt over de fremste fordelene ved å benytte seg av alternative investeringer for å oppnå en diversifisert portefølje. Det er viktig å huske på at diversifisering ikke vil bety at investor skjermes fullstendig fra risikoen i markedet. På samme måte som for andre investeri
Diversifisering med alternativer
Veileder til investering med absolutt-avkastning
Formålet med denne veilederen er å hjelpe investorer til å forstå hvordan investeringer med absolutt-avkastning fungerer og hvordan de skiller seg fra andre former for investering.
Veileder til investering med absolutt-avkastning