Løsninger for alternative investeringer

BlackRock tilbyr investorer en lang rekke løsninger som et alternativ til de tradisjonelle investeringsformene. Disse strategiene omfatter long/short, event driven og faktorbaserte strategier til vitenskapsbaserte (scientific equity) strategier og multistrategi. Nedenfor finner du utfyllende informasjon om de ulike investeringsalternativene slik at du kan finne ut hvilke alternativ som passer best for din portefølje. Husk at alle referanser til individuelle investeringer, aktivaklasser eller strategier bare er ment som illustrasjoner, og skal derfor ikke oppfattes som investeringsråd eller anbefalinger.

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund
BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund
BSF Global Event Driven Fund
BSF Global Event Driven Fund
BSF Style Advantage Fund
BSF Style Advantage Fund
 BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund
BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund
Hvorfor alternative investeringer?
Alternative strategier i en balansert portefølje kan jevne ut svingninger i avkast og potensielt forbedre risiko-/avkastprofilen. Her ser vi på de mulige fordelene ved å investere I alternativer. Bemerk at avkastningen fra alternativer kan stige og falle, akkurat som tradisjonelle aktivklasser.
Hvorfor alternative investeringer?