Formannens brev

Til våre aksjonærer

I dette miljø, ser jeg en enorm mulighet for BlackRock til å differensiere oss, betjene kunder, inspirere medarbejdere og levere til aksjonærene.

Les mer på engelsk Les mer på engelsk
Produkter finder
eller

Produktliste

iShares gir tilgang til både aktivaklasser og markeder. Se hele vårt produktsortiment.

Les mer Les mer

COMMSH0819U-931734-1/1