Aksjer

BGF Sustainable Energy Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i SGD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 28.jan.2022 USD 7 070,58
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.des.2021 51
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 15.mar.2001
Startdato 29.des.2021
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Artikkel 9
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 1,22%
ISIN LU2419774711
Bloomberg-børskode BGBSEDH
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BPK3FK8
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens -
Minste startinvestering SGD 100 000,00
Minimum påfølgende investering SGD 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.des.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.des.2021 99,77%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.des.2021 0,20%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets forvalter vurderer ESG-kriterier i kombinasjon med annen informasjon under idégenererings-, selskapsundersøkelses-, porteføljesammensetnings-, og løpende monitoreringsfasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes fra tredjepartsleverandører, så vel som fra interne kommentarer og bedriftsbesøk, samt tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam. Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
ENEL SPA 4,64
NEXTERA ENERGY INC 4,55
RWE AG 4,51
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3,91
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3,83
Navn Vekt (%)
ANALOG DEVICES INC 3,74
SAMSUNG SDI CO LTD 3,73
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION 2,93
ATLAS COPCO AB 2,90
INGERSOLL RAND INC 2,86
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 Hedged SGD - 8,42 -0,32 -3,66 10,04 8,42 - LU2419774711 - -
Class A2 Hedged NZD Ingen 9,54 -0,37 -3,73 11,73 9,54 - LU2298322046 - -
Class D4 EUR Årlig 14,26 -0,53 -3,58 17,28 13,23 - LU0827885574 - -
Class X2 JPY - 2 409,00 -92,00 -3,68 2 925,00 2 219,00 - LU2263536406 - -
Class I2 EUR Ingen 15,77 -0,58 -3,55 19,10 14,59 - LU0368234703 - -
Class D2 USD Ingen 17,63 -0,66 -3,61 21,56 17,45 - LU0252969661 - -
Class A2 Hedged SGD - 16,46 -0,61 -3,57 20,17 16,43 - LU1978683503 - -
Class D4 GBP Årlig 12,05 -0,47 -3,75 14,74 11,60 - LU0435534705 - -
Class A4 USD Årlig 15,48 -0,58 -3,61 18,95 15,48 - LU0724618433 - -
Class X2 USD Ingen 20,91 -0,78 -3,60 25,51 20,48 - LU0414947514 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 9,57 -0,36 -3,63 11,74 9,57 - LU2298321824 - -
Class D2 EUR Ingen 15,80 -0,59 -3,60 19,15 14,65 - LU0252964944 - -
Class A2 Hedged CAD Ingen 9,56 -0,37 -3,73 11,75 9,56 - LU2298321741 - -
Class A4 GBP Årlig 11,53 -0,45 -3,76 14,12 11,17 - LU0204063720 - -
Class I4 USD Årlig 8,91 -0,33 -3,57 10,89 8,91 - LU2360107754 - -
Class A2 Hedged AUD Ingen 9,51 -0,36 -3,65 11,71 9,51 - LU2298321584 - -
Class A2 Hedged HKD Ingen 95,97 -3,60 -3,62 117,61 95,97 - LU2298322129 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 16,32 -0,62 -3,66 20,00 16,15 - LU1686870871 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 14,80 -0,57 -3,71 18,21 14,80 - LU1822773807 - -
Class A2 USD Ingen 15,61 -0,58 -3,58 19,11 15,55 - LU0124384867 - -
Class I2 USD Ingen 17,59 -0,66 -3,62 21,50 17,37 - LU0534476519 - -
Class A2 EUR Ingen 13,99 -0,52 -3,58 16,98 13,06 - LU0171289902 - -
Class A4 EUR Årlig 13,84 -0,51 -3,55 16,79 12,91 - LU0408221868 - -
Class A2 Hedged CNH Ingen 97,89 -3,66 -3,60 119,44 97,89 - LU2298322392 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alastair Bishop
Alastair Bishop
Charles Lilford
Charles Lilford

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.