Fast eiendom

BSF Global Real Asset Securities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 26.jan.2022 USD 551,66
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger 57
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 30.nov.2017
Startdato 22.des.2021
Aktivaklasse Fast eiendom
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks FTSE EPRA/Nareit Developed Dividend+ Index (50%) and FTSE Global Developed Core Infrastructure 50/50 Index (50%)
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,80%
ISIN LU2412549250
Bloomberg-børskode -
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BN7B404
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer med ESG-dekning av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI Ratings er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 31.des.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 31.des.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 31.des.2021 98,21%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 31.des.2021 2,34%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkorporerer ESG-hensyn i de innledende screening-, sourcing- og selskapsgjennomgangsfasene av investeringsprosessen. Dette kan inkludere bruken av interne ESG-selskapsgjennomgangsmaler for å identifisere, analysere og dokumentere primære ESG-risikoer, samt bruken av tematisk miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert informasjon hentet fra både primærkilder og tredjeparts-dataleverandører. Identifiserte viktige ESG-risikoer inkluderes i investeringskomiteens materialer; og der det er hensiktsmessig, vil dette bli diskutert ved møtene mellom investeringskomitémedlemmene. Investeringstilnærmingen baseres hovedsakelig på denne informasjonen, og den kan vurderes ved investeringsbeslutninger eller valg av verdipapirer. Fondets forvalter tar også hensyn til ESG-kriterier under post-investeringsmonitoreringen og gjennomfører regelmessige risikoevalueringer av porteføljen sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering for viktige ESG-risikoer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.des.2021
Navn Vekt (%)
ENEL 4,29
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS 3,95
VONOVIA SE 3,65
EQUINIX REIT INC 3,30
NATIONAL GRID PLC 3,11
Navn Vekt (%)
NEXTERA ENERGY INC 3,03
ESR CAYMAN LTD 3,02
UDR REIT INC 3,01
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC 2,76
EUTELSAT COMMUNICATIONS SA 2,47
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
per 31.des.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class S2 Hedged GBP - 98,39 0,86 0,88 102,39 97,53 - LU2412549250 - -
Class S2 Hedged CHF - 98,34 0,85 0,87 102,35 97,49 - LU2412549177 - -
Class S2 Hedged EUR - 98,34 0,86 0,88 102,38 97,48 - LU2412549094 - -
Class X2 USD Ingen 146,54 1,28 0,88 153,87 130,46 - LU1669037183 - -
Class A3 Hedged HKD Månedlig 98,01 0,85 0,87 106,37 95,14 - LU2070343715 - -
Class A3 USD Månedlig 97,48 0,84 0,87 105,94 94,59 - LU2070343558 - -
Class A3 Hedged EUR - 94,52 0,82 0,88 103,32 92,72 - LU2099546561 - -
Class A3 Hedged SGD Månedlig 96,97 0,83 0,86 105,50 94,42 - LU2070343632 - -
Class Z2 USD Ingen 143,24 1,24 0,87 150,73 128,13 - LU1721361928 - -
Class D2 USD Ingen 141,47 1,23 0,88 149,04 126,89 - LU1669036458 - -
Class A5 Hedged CHF - 98,27 0,84 0,86 102,33 97,43 - LU2412548872 - -
Class A2 Hedged CHF - 98,27 0,84 0,86 102,33 97,43 - LU2412548799 - -
Class A2 USD Ingen 138,03 1,20 0,88 145,77 124,46 - LU1669035997 - -
Class D3 Hedged SGD - 94,71 0,82 0,87 101,97 93,89 - LU2364470067 - -
Class D3 USD Månedlig 99,22 0,86 0,87 107,52 95,83 - LU2047633727 - -
Class A2 Hedged EUR - 98,27 0,85 0,87 102,36 97,42 - LU2412548526 - -
Class S2 USD - 98,43 0,85 0,87 102,43 97,58 - LU2412548955 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

James Wilkinson
James Wilkinson
Alastair Gillespie
Alastair Gillespie
Mark Howard-Johnson
Mark Howard-Johnson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.