Renter

BGF ESG Global Bond Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Aktivasikrede verdipapirer og pantesikrede verdipapirer er underlagt de samme risikoene som er beskrevet for rentepapirer. Instrumentene kan utsettes for likviditetsrisiko, ha høye nivåer av innlån og gjenspeiler ikke nødvendigvis verdien til underliggende aktiva. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av fondets ESG-sortering før det investeres i fondet. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 26.nov.2021 USD 137,37
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger -
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 16.jul.2018
Startdato 24.nov.2021
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,57%
ISIN LU2407028278
Bloomberg-børskode -
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BNZGRQ8
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Beklager, beste beholdninger er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, land/regioner er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, sektorer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, aktivaklasser er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Allokeringene kan endres.
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, valutadata er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I6 Hedged EUR - 9,94 -0,03 -0,30 10,00 9,94 - LU2407028278 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,50 -0,03 -0,28 10,80 10,50 - LU1864663908 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,46 -0,03 -0,29 10,76 10,46 - LU1893598968 - -
Class I2 USD - 11,21 -0,04 -0,36 11,52 11,14 - LU1864663734 - -
Class X2 USD USD - 11,40 -0,03 -0,26 11,69 11,40 - LU1842104017 - -
Class D2 USD USD Ingen 11,14 -0,04 -0,36 11,45 11,09 - LU1842103555 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 97,26 -0,33 -0,34 100,97 97,26 - LU1978683685 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 10,28 -0,03 -0,29 10,58 10,28 - LU1842103712 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,17 -0,04 -0,43 9,70 9,17 - LU1978683255 - -
Class A6 Hedged NZD Månedlig 9,27 -0,03 -0,32 9,78 9,27 - LU1978683412 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 7,73 -0,05 -0,64 8,80 7,21 - LU2008661345 - -
Class Z2 USD - 11,25 -0,04 -0,35 11,55 11,17 - LU1893598703 - -
Class A2 USD Ingen 10,96 -0,04 -0,36 11,28 10,96 - LU1842103399 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 9,31 -0,03 -0,32 9,84 9,31 - LU1978682950 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 9,02 -0,03 -0,33 9,58 9,02 - LU1978683099 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,56 -0,04 -0,38 10,87 10,56 - LU1893598885 - -
Class A6 Hedged AUD Månedlig 9,22 -0,03 -0,32 9,75 9,22 - LU1978683339 - -
Class D2 EUR Ingen 9,86 -0,10 -1,00 10,00 9,12 - LU1864663650 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 94,25 -0,31 -0,33 99,58 94,25 - LU1978682877 - -
Class I2 EUR - 9,93 -0,10 -1,00 10,06 9,16 - LU1864663817 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,67 -0,04 -0,37 10,97 10,65 - LU1842103803 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,31 -0,03 -0,32 9,82 9,31 - LU1978683172 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 10,38 -0,04 -0,38 10,69 10,38 - LU1842103639 - -
Class A6 USD Månedlig 9,49 -0,04 -0,42 10,01 9,49 - LU1842103472 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.