Aksjer

BlackRock Global Unconstrained Equity Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-screening før det investeres. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.
Loading

Resultat

Resultat

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 03.des.2021 USD 559,89
Fondsstart 21.jan.2020
Startdato 15.nov.2021
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger -
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI World Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,35%
ISIN IE000740ORN9
Bloomberg-børskode -
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 20,00%
SEDOL BMF0PZ8
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 5 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Beklager, beste beholdninger er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class DP USD - 95,19 -1,18 -1,23 100,92 95,19 95,19 IE000740ORN9 95,19 -
Class DP USD - 95,19 -1,18 -1,23 100,92 95,19 95,19 IE000ERUGWD7 95,19 -
Class A USD - 121,67 -1,52 -1,23 129,33 100,00 121,67 IE00BMDQ3Z40 121,67 -
Class Z Hedged EUR - 149,76 -1,92 -1,27 159,41 113,95 149,76 IE00BM974S12 149,76 -
Class DP EUR - 96,37 -0,87 -0,90 101,99 96,37 96,37 IE000KMEY7B9 96,37 -
Class D USD - 156,42 -1,95 -1,23 166,22 118,62 156,42 IE00BK70NJ20 156,42 -
Class X USD - 159,23 -1,98 -1,23 169,15 119,91 159,23 IE00BK70NK35 159,23 -
Class D GBP - 104,65 -0,61 -0,58 109,23 93,07 104,65 IE000403NHH9 104,65 -
Class D USD - 100,33 -1,25 -1,23 106,62 91,83 100,33 IE000YF287R2 100,33 -
Class D EUR - 139,59 -1,27 -0,90 148,03 99,28 139,59 IE00BNG8N985 139,59 -
Class A EUR - 147,45 -1,34 -0,90 156,40 105,49 147,45 IE00BLF9YH30 147,45 -
Class Z GBP - 180,16 -1,04 -0,57 188,04 130,49 180,16 IE00BKVDGS70 180,16 -
Class Z USD Årlig 160,14 -1,99 -1,23 170,16 121,24 160,14 IE00BMBL3R37 160,14 -
Class Z EUR - 185,68 -1,69 -0,90 196,89 131,57 185,68 IE00BKVDGR63 185,68 -
Class DP GBP - 96,73 -0,56 -0,57 100,74 96,73 96,73 IE0009I2JKS0 96,73 -
Class Z USD - 157,13 -1,95 -1,23 166,96 118,98 157,13 IE00BK70NL42 157,13 -
Class D Hedged EUR - 124,09 -1,59 -1,27 132,09 94,54 124,09 IE00BNG8NB00 124,09 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Michael Constantis
Michael Constantis

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.