Renter

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere 'likviditetsrisiko', restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer, manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode samt bærekraftsrelatert risiko. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske, bærekraftsrelaterte eller reguleringsmessige hendelser. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land.
Loading

Resultat

Resultat

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 07.des.2021 USD 563 859 261
Net Assets of Fund per 07.des.2021 USD 1 047 863 537
Startdato 18.okt.2021
Fondsstart 18.okt.2021
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Referanseindeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Indeksbørskode -
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,15%
Kostnadsprosent 0,10%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 200 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 5 000,00
Utdelingsfrekvens -
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg Ticker -
ISIN IE000720VRP1
SEDOL BP5XL05

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per - -
Vektet gjsn. avkastning til forfall per - -
Effektiv durasjon per - -
Vektet gjsn. forfall per - -
Standardavvik 3 år per - -

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

Beklager, beste beholdninger er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

Beklager, sektorer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, løpetid er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.
Beklager, klassifiseringer er ikke tilgjengelig på dette tidspunktet.

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class S USD - 10,25 0,00 -0,03 07.des.2021 10,25 10,00 IE000720VRP1 -
Class D USD - 10,25 0,00 -0,03 07.des.2021 10,25 10,00 IE000CW2NLR8 -
Class D GBP - 10,89 -0,01 -0,07 07.des.2021 10,89 10,00 IE000WV9SR42 -
Class Institutional USD - 10,25 0,00 -0,03 07.des.2021 10,25 10,00 IE000VJMUIV7 -
Class Flexible USD - 10,25 0,00 -0,03 07.des.2021 10,25 10,00 IE00058RY3Y6 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Iain Court
Iain Court

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.