Renter

iShares China CNY Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Endringer i renter, kredittrisiko og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Rentepapirer under investeringsgrad kan være mer følsomme for endringer i disse risikoene enn rentepapirer med høyere rating. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Andre faktorer omfatter høyere 'likviditetsrisiko', restriksjoner på investeringer eller kapitaloverføringer, manglende/forsinket levering av verdipapirer eller betalinger som fondet har til gode samt bærekraftsrelatert risiko. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske, bærekraftsrelaterte eller reguleringsmessige hendelser. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Rentepapirer som utstedes eller garanteres av statlige enheter i fremvoksende markeder opplever generelt høyere "Kredittrisiko" enn i utviklede land.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%)
Referanseindeks (%)
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- - - - -
Referanseindeks (%)

per 30.sep.2022

- - - - -
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,17 - - - -5,99
Referanse (%) -7,37 - - - -6,27
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,95 -2,05 -6,19 -6,89 -7,17 - - - -6,18
Referanse (%) -9,24 -2,10 -6,23 -7,11 -7,37 - - - -6,47

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 25.nov.2022 USD 114 621 939
Net Assets of Fund per 25.nov.2022 USD 269 284 825
Startdato 18.okt.2021
Fondsstart 18.okt.2021
Seriens valuta USD
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
Referanseindeks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index
Indeksbørskode I32561US
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,17%
Kostnadsprosent 0,12%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering USD 500 000,00
Minimum påfølgende investering USD 5 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode ISCBIDS
ISIN IE000CW2NLR8
SEDOL BMYX8P9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.okt.2022 49
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Avkastning til forfall per 31.okt.2022 2,56%
Modifisert durasjon per 31.okt.2022 5,93
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.okt.2022 2,56%
Effektiv durasjon per 31.okt.2022 5,94
Vektet gjsn. forfall per 31.okt.2022 7,81
WAL til verste per 31.okt.2022 7,81 Jahre

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.okt.2022
Navn Vekt (%)
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.68 05/21/2030 10,43
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.9 05/05/2026 6,57
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48 01/08/2029 5,91
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3.72 04/12/2051 5,89
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 1.99 04/09/2025 5,75
Navn Vekt (%)
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.18 04/05/2026 4,72
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.74 08/04/2026 4,34
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.75 01/25/2029 3,98
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 3.28 02/11/2024 3,75
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.69 08/12/2026 3,39
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 31.okt.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class D USD - 9,50 -0,01 -0,08 25.nov.2022 10,49 9,34 IE000CW2NLR8 -
Class D GBP - 11,04 -0,21 -1,84 25.nov.2022 12,48 10,61 IE000WV9SR42 -
Class S USD - 9,29 -0,01 -0,08 25.nov.2022 10,49 9,15 IE000720VRP1 -
Class Flexible USD - 10,02 -0,01 -0,07 24.mai.2022 10,49 9,80 IE00058RY3Y6 -
Class Institutional USD - 9,49 -0,01 -0,08 25.nov.2022 10,49 9,34 IE000VJMUIV7 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Iain Court
Iain Court

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.