Aksjer

BGF Continental European Flexible Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 21.jun.2021 EUR 7 497,70
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 28.mai.2021 52
Basisvaluta Euro
Fondsstart 24.nov.1986
Startdato 07.apr.2021
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks FTSE World Europe ex UK Index
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,91%
ISIN LU2319960287
Bloomberg-børskode CEFFE_AG
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BNDL9X6
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 5 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker hjelper investorer å integrere ikke-finansielle bærekraftsvurderinger i investeringsprosessen. Disse målingene setter investorene i stand til å vurdere fond basert på miljømessige, sosiale og selskapsstyringsrelaterte (ESG) risikoer og muligheter. Denne analysen kan gi innsikt i fondets faktiske forvaltning og langsiktige utsikter.


Beregningene nedenfor er kun presentert av hensyn til åpenhet og for informasjonsmessige formål. En gitt ESG-rating gir ingen indikasjon om hvordan eller hvorvidt ESG-faktorer vil bli integrert i et fond. Beregningene er basert på MSCI ESG Fund Ratings og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrenser fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI ESG fondsrating (AAA-CCC) per 07.jun.2021 AA
MSCI ESG kvalitetsscore (0-10) per 07.jun.2021 7,32
MSCI ESG kvalitetsscore - prosentvis rangering per - -
MSCI ESG prosentvis dekning per 07.jun.2021 95,71
Fondets Lipper Global-klassifisering per - -
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (tonn CO2E/mill. USD i salg): per 07.jun.2021 197,63
Fond i sammenligningsgruppen per - -
All informasjon er hentet fra MSCI ESG Fund Ratings fra og med 07.jun.2021, basert på eksisterende beholdninger den 31.des.2020. Fondets bærekraftskarakteristikker kan derfor avvike fra MSCIs ESG-ratinger fra tid til annen.

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Kjernevåpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Oljesand per 28.mai.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 28.mai.2021 0,00%

Dekning av selskapers engasjement per 28.mai.2021 96,77%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 28.mai.2021 3,22%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,00% og oljesand 0,00%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
ASML HOLDING NV 6,47
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 6,19
DSV PANALPINA A/S 5,88
LONZA GROUP AG 4,30
SIKA AG 4,06
Navn Vekt (%)
TELEPERFORMANCE 3,30
PANDORA A/S 3,14
KERING SA 2,99
SAFRAN SA 2,92
NOVO NORDISK A/S 2,84
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class SR4 GBP - 9,28 -0,04 -0,43 9,43 8,66 - LU2319960287 - -
Class SR2 EUR - 10,83 -0,04 -0,37 10,95 10,00 - LU2319959941 - -
Class SR2 Hedged USD - 10,85 -0,05 -0,46 10,98 10,00 - LU2319960360 - -
Class I4 Hedged USD Årlig 22,98 -0,09 -0,39 23,24 15,44 - LU1505938164 - -
Class I4 GBP Årlig 23,60 -0,11 -0,46 23,99 16,86 - LU1330249563 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 39,25 -0,15 -0,38 39,70 26,50 - LU0827876409 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 41,23 -0,15 -0,36 41,70 27,84 - LU0827876235 - -
Class SR2 USD - 12,90 0,00 0,00 13,28 11,89 - LU2319960105 - -
Class I2 USD - 37,17 -0,01 -0,03 38,27 32,35 - LU2315844121 - -
Class SR4 Hedged USD - 10,85 -0,05 -0,46 10,98 10,00 - LU2319960444 - -
Class D4 EUR Årlig 40,95 -0,16 -0,39 41,43 27,75 - LU1202926504 - -
Class SR4 EUR - 10,83 -0,04 -0,37 10,96 10,00 - LU2319960014 - -
Class A2 EUR Ingen 41,30 -0,16 -0,39 41,79 28,19 - LU0224105477 - -
Class A2 USD Ingen 49,19 -0,02 -0,04 50,65 31,62 - LU0769137737 - -
Class D2 USD Ingen 54,05 -0,01 -0,02 55,65 34,49 - LU1984140423 - -
Class I2 EUR Ingen 31,20 -0,12 -0,38 31,57 21,09 - LU0888974473 - -
Class D4 Hedged USD Årlig 66,05 -0,26 -0,39 66,81 44,41 - LU0669554353 - -
Class A4 GBP Årlig 34,36 -0,16 -0,46 34,93 24,73 - LU0071969892 - -
Class D2 Hedged USD Ingen 61,88 -0,23 -0,37 62,59 41,60 - LU0827876151 - -
Class I2 Hedged USD Ingen 22,54 -0,08 -0,35 22,79 15,11 - LU1207311066 - -
Class D4 GBP Årlig 35,09 -0,16 -0,45 35,67 25,07 - LU0827876318 - -
Class I4 EUR Årlig 27,54 -0,11 -0,40 27,86 18,65 - LU1505937943 - -
Class D2 EUR Ingen 45,38 -0,17 -0,37 45,91 30,75 - LU0406496546 - -
Class A4 Hedged GBP Årlig 38,39 -0,15 -0,39 38,83 26,11 - LU0534241806 - -
Class A2 Hedged USD Ingen 22,27 -0,08 -0,36 22,52 15,08 - LU1196525536 - -
Class A4 EUR Årlig 40,38 -0,15 -0,37 40,85 27,56 - LU0628613803 - -
Class X4 GBP Årlig 35,47 -0,16 -0,45 36,04 25,32 - LU0462858084 - -
Class X2 EUR Ingen 50,07 -0,19 -0,38 50,64 33,59 - LU0224106442 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.