Aksjer

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 0 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%)
Referanseindeks (%)
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- - - - -15,41
Referanseindeks (%)

per 30.jun.2022

- - - - -15,86
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,34 - - - -7,88
Referanse (%) -7,80 - - - -8,30
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-8,75 1,96 -3,19 -8,18 -7,34 - - - -9,63
Referanse (%) -8,95 2,05 -3,39 -8,46 -7,80 - - - -10,14

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 17.aug.2022 EUR 74 314 580
Net Assets of Fund per 17.aug.2022 USD 168 110 812
Startdato 06.mai.2021
Fondsstart 06.mai.2021
Seriens valuta EUR
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Aksjer
Referanseindeks MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net EUR Index
Indeksbørskode -
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Åpningsgebyr 0,00
Løpende gebyrer 0,14%
Kostnadsprosent 0,00%
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
ISIN IE00BKPTWY98
SEDOL BKPTWY9

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 29.jul.2022 1 217
Standardavvik 3 år per - -
3 års beta per - -
Kurs/overskuddsgrad per 29.jul.2022 11,65
P/B-forhold per 29.jul.2022 1,74

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jul.2022
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,84
TENCENT HOLDINGS LTD 3,99
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 3,69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,94
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,57
Navn Vekt (%)
MEITUAN 1,50
INFOSYS LTD 1,07
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 1,00
JD.COM CLASS A INC 0,97
ICICI BANK LTD 0,87
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jul.2022

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class Flexible EUR - 9,26 0,03 0,28 17.aug.2022 10,39 8,54 IE00BKPTWY98 -
Class Flexible USD - 7,80 0,01 0,12 17.aug.2022 9,97 7,41 IE00BKPTWX81 -
Class Flexible GBP - 9,00 0,05 0,53 17.aug.2022 10,11 8,26 IE00BNNLPT42 -
Class D USD - 7,78 0,01 0,12 17.aug.2022 9,96 7,40 IE00BKPTWZ06 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.