Aksjer

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's. Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen. De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven. De referentie-index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 17.jun.2021 USD 133,16
Fondsstart 06.mai.2021
Startdato 06.mai.2021
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 28.mai.2021 1 110
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Referanseindeks MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net EUR Index
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,10%
ISIN IE00BKPTWY98
Bloomberg-børskode -
Kostnadsprosent 0,00%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BKPTWY9
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 1 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.mai.2021
Navn Vekt (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 6,48
TENCENT HOLDINGS LTD 5,50
SAMSUNG ELECTRONICS LTD 4,24
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 4,05
MEITUAN 1,52
Navn Vekt (%)
NASPERS LIMITED N LTD 1,20
RELIANCE INDUSTRIES LTD 1,02
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H 0,98
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REPRESEN 0,94
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH 0,85
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 28.mai.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class Flexible EUR - 10,31 0,11 1,07 10,31 9,63 10,27 IE00BKPTWY98 10,34 -
Class Flexible USD - 10,21 -0,04 -0,41 10,40 9,64 10,17 IE00BKPTWX81 10,24 -
Class Flexible GBP - 10,17 0,07 0,68 10,20 9,54 10,13 IE00BNNLPT42 10,20 -
Class D USD - 10,21 -0,04 -0,41 10,40 9,64 10,17 IE00BKPTWZ06 10,24 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.