Aksjer

BSF European Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i EUR.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 09.apr.2021 EUR 1 612,65
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger per 31.mar.2021 107
Basisvaluta Euro
Fondsstart 27.feb.2009
Startdato 23.sep.2020
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar -
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,07%
ISIN LU2231577342
Bloomberg-børskode -
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BM9CCN7
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og beslutningsfasene i investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.mar.2021
Navn Vekt (%)
DSV PANALPINA A/S 3,64
ROYAL UNIBREW A/S 3,16
LONZA GROUP AG 3,15
TRYG A/S 2,33
TELEPERFORMANCE 2,30
Navn Vekt (%)
NOVO NORDISK A/S 2,20
VAT GROUP AG 1,90
RELX PLC 1,87
SIKA AG 1,84
AUTO TRADER GROUP PLC 1,79
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mar.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 EUR - 96,05 0,53 0,55 102,07 93,01 - LU2231577342 - -
Class D2 USD - 96,84 0,55 0,57 102,94 93,81 - LU2213651438 - -
Class D2 EUR Ingen 148,99 0,76 0,51 157,49 143,56 - LU0414666189 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 143,58 0,79 0,55 152,63 139,18 - LU0748867792 - -
Class I2 EUR Ingen 151,82 0,85 0,56 160,61 146,23 - LU0776931064 - -
Class A2 EUR Ingen 142,18 0,79 0,56 150,64 137,51 - LU0411704413 - -
Class D4 EUR Årlig 146,21 0,82 0,56 154,82 141,22 - LU0827970921 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 157,45 0,89 0,57 166,86 151,56 - LU0802637750 - -
Class A4 EUR Årlig 142,13 0,78 0,55 150,60 137,46 - LU0414668557 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Stephanie Bothwell
Stephanie Bothwell
Stefan Gries
Stefan Gries

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.