Renter

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-screening før det investeres. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
30.09.2016
Til
30.09.2017
Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2021

- - - - 1,61
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
1,36 - - - 1,67
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,98 -0,12 -1,36 1,36 - - - 2,89

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 29.nov.2021 USD 879,66
Fondsstart 12.feb.2020
Startdato 12.feb.2020
12 m følgende avkastning per 31.okt.2021 2,40
Antall beholdninger per 29.okt.2021 5 863
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Artikkel 8
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,16%
ISIN IE00BJN4RF59
Bloomberg-børskode BIEDGHD
Kostnadsprosent 0,09%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BJN4RF5
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.okt.2021
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,22
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,19
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,16
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,11
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,10
Navn Vekt (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,10
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,10
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,09
AT&T INC 3.5 09/15/2053 0,08
GE CAPITAL FUNDING LLC (US) 4.4 05/15/2030 0,08
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 29.okt.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Dist Hedged GBP - 9,92 -0,01 -0,14 10,28 9,77 9,92 IE00BJN4RF59 9,96 -
Class Inst Acc USD - 10,51 -0,03 -0,25 10,89 10,40 10,50 IE00BJN4RH73 10,55 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 10,06 -0,01 -0,14 10,25 9,82 10,05 IE00BMC44015 10,10 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 9,97 -0,01 -0,14 10,14 9,69 9,96 IE00BJN4S634 10,01 -
Class Q Acc Hedged EUR - 10,59 -0,01 -0,14 10,80 10,35 10,59 IE00BJN4RJ97 10,64 -
Class Inst Acc Hedged GBP - 9,98 -0,01 -0,14 10,15 9,92 9,98 IE00BP2C1Z01 10,02 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,24 -0,01 -0,14 10,45 10,01 10,24 IE00BJN4RG66 10,28 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.