Renter

iShares ESG Screened Global Corporate Bond Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Fondet søker å ekskludere selskaper som er involvert i visse aktiviteter som ikke er i overensstemmelse med ESG-kriteriene. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-screening før det investeres. Slik ESG-sortering kan ha en negativ effekt på verdien av fondets investeringer sammenlignet med et fond som ikke bruker slik sortering.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
  Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Fra
31.12.2019
Til
31.12.2020
Totalavkastning (%)

per 31.des.2020

- - - - -
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
- - - - -
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-0,73 -0,73 1,61 - - - - 3,15

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 25.feb.2021 USD 722,36
Fondsstart 12.feb.2020
Startdato 12.feb.2020
12 m følgende avkastning per 31.jan.2021 2,31
Antall beholdninger per 29.jan.2021 5 239
Basisvaluta Amerikanske dollar
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,16%
ISIN IE00BJN4RF59
Bloomberg-børskode H-CIF-GBPD
Kostnadsprosent 0,09%
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BJN4RF5
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 500 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 5 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.jan.2021
Navn Vekt (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #329 0.8 06/20/2023 0,26
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #144 0.1 06/20/2025 0,19
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,13
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,12
US BANK NATIONAL ASSOCIATION 2.05 01/21/2025 0,12
Navn Vekt (%)
APPLE INC 2.4 05/03/2023 0,10
T-MOBILE USA INC 144A 3.875 04/15/2030 0,09
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 0.1 12/20/2029 0,09
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 4.908 07/23/2025 0,08
ABBVIE INC 3.2 11/21/2029 0,08
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringene kan endres.
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 29.jan.2021

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Dist Hedged GBP - 9,87 -0,07 -0,66 10,28 8,84 9,86 IE00BJN4RF59 9,92 -
Class Flexible Acc Hedged EUR - 9,92 -0,07 -0,68 10,22 9,92 9,91 IE00BMC44015 9,97 -
Class Inst Acc USD - 10,58 -0,05 -0,45 10,89 8,80 10,58 IE00BJN4RH73 10,63 -
Class Flexible Acc Hedged GBP - 9,78 -0,07 -0,66 10,07 9,78 9,78 IE00BJN4S634 9,83 -
Class Q Acc Hedged EUR - 10,46 -0,07 -0,68 10,78 9,92 10,45 IE00BJN4RJ97 10,51 -
Class D Acc Hedged EUR - 10,11 -0,07 -0,68 10,43 8,89 10,11 IE00BJN4RG66 10,16 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

John Hutson
John Hutson

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.