Renter

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Dette diagrammet viser fondets utvikling som prosentvis tap eller gevinst per år de siste 2 årene. Det kan hjelpe deg med å vurdere hvordan fondet har vært forvaltet tidligere, og sammenligne det med referanseindeksen.

  2017 2018 2019 2020 2021
Totalavkastning (%) 4,2 -0,5
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,30 -0,79 - - -0,29
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,60 -2,36 -3,41 -6,60 -7,30 -2,36 - - -0,90
  Fra
30.06.2017
Til
30.06.2018
Fra
30.06.2018
Til
30.06.2019
Fra
30.06.2019
Til
30.06.2020
Fra
30.06.2020
Til
30.06.2021
Fra
30.06.2021
Til
30.06.2022
Totalavkastning (%)

per 30.jun.2022

- - 0,10 5,22 -7,30

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i CHF, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 05.jul.2022 USD 9 082 451 144
Startdato 22.mai.2019
Fondsstart 31.jan.2007
Seriens valuta CHF
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr -
Løpende gebyrer 0,62%
Kostnadsprosent -
Referansens suksesshonorarbeløp -
Minste startinvestering CHF 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering CHF 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGFXS2C
ISIN LU1992159902
SEDOL BK6RS66

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 31.mai.2022 3 119
Standardavvik 3 år per 30.jun.2022 5,72%
Avkastning til forfall per 31.mai.2022 3,00%
Modifisert durasjon per 31.mai.2022 1,87
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 31.mai.2022 2,86%
Effektiv durasjon per 31.mai.2022 1,35
Vektet gjsn. forfall per 31.mai.2022 5,48
WAL til verste per 31.mai.2022 5,48 Jahre

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 31.mai.2022
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 10,27
FNMA 30YR 2019 PRODUCTION 2,66
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,41
FHLMC 30YR UMBS 1,94
FNMA 30YR 2018 PRODUCTION 1,72
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2027 1,72
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,17
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,89
FHLMC 30YR UMBS SUPER 0,84
FNMA 30YR 3% MLB 110K 2021 0,46
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 31.mai.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class S2 Hedged CHF - 9,92 0,01 0,10 05.jul.2022 10,73 9,91 LU1992159902 -
Class A2 USD Ingen 14,72 0,02 0,14 05.jul.2022 15,80 14,70 LU0278466700 -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 13,90 0,02 0,14 05.jul.2022 15,12 13,88 LU0280468637 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,62 0,01 0,10 05.jul.2022 10,44 9,61 LU0278453476 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,98 0,02 0,10 05.jul.2022 22,54 20,96 LU0278465488 -
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,25 0,01 0,11 05.jul.2022 10,05 9,24 LU1234671672 -
Class D4 Hedged EUR Årlig 8,78 0,01 0,11 05.jul.2022 9,67 8,77 LU1340096590 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,71 0,01 0,09 05.jul.2022 11,56 10,70 LU0368231436 -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,49 0,01 0,11 05.jul.2022 10,35 9,48 LU1270847186 -
Class D4 EUR Årlig 12,88 0,24 1,90 05.jul.2022 12,94 11,88 LU1085283973 -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 081,00 1,00 0,09 05.jul.2022 1 162,00 1 080,00 LU1005243172 -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 021,00 1,00 0,10 05.jul.2022 1 104,00 1 020,00 LU1005243099 -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,37 0,01 0,16 05.jul.2022 7,01 6,36 LU0827879841 -
Class D2 USD Ingen 15,43 0,02 0,13 05.jul.2022 16,50 15,41 LU0278469043 -
Class I2 Hedged AUD - 10,43 0,02 0,19 05.jul.2022 11,18 10,41 LU1786038098 -
Class A5 USD Kvartalsvis 9,77 0,02 0,21 05.jul.2022 10,62 9,75 LU0280465617 -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,67 0,02 0,17 05.jul.2022 12,56 11,65 LU1263143379 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,32 0,02 0,18 05.jul.2022 12,13 11,30 LU0278463947 -
Class A6 USD Månedlig 11,17 0,01 0,09 05.jul.2022 12,33 11,16 LU1051767835 -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 8,55 0,01 0,12 05.jul.2022 9,39 8,54 LU1003077317 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,42 0,01 0,09 05.jul.2022 12,18 11,41 LU0278465058 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 22,02 0,03 0,14 05.jul.2022 23,56 21,99 LU0827879767 -
Class S2 Hedged EUR - 9,99 0,01 0,10 05.jul.2022 10,79 9,98 LU1992159654 -
Class S5 USD Kvartalsvis 9,83 0,02 0,20 05.jul.2022 10,69 9,81 LU1992159068 -
Class A3 USD Månedlig 9,77 0,01 0,10 05.jul.2022 10,60 9,76 LU1003076939 -
Class A3 EUR Månedlig 9,52 0,18 1,93 05.jul.2022 9,60 8,89 LU1005243339 -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 297,00 4,00 0,31 05.jul.2022 1 312,00 1 125,00 LU1926936912 -
Class A1 EUR Månedlig 9,53 0,18 1,93 05.jul.2022 9,60 8,90 LU1005244220 -
Class A2 EUR Ingen 14,34 0,27 1,92 05.jul.2022 14,42 13,25 LU1005243255 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,46 0,01 0,09 05.jul.2022 12,27 11,45 LU0999670564 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,52 0,01 0,22 05.jul.2022 4,94 4,51 LU1294567364 -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 83,85 0,09 0,11 05.jul.2022 92,90 83,76 LU1051769021 -
Class A1 USD Månedlig 9,78 0,01 0,10 05.jul.2022 10,61 9,77 LU1003076855 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,75 0,01 0,11 05.jul.2022 9,64 8,74 LU0973708182 -
Class X3 USD Månedlig 9,78 0,01 0,10 05.jul.2022 10,61 9,77 LU1003077234 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,42 0,01 0,10 05.jul.2022 11,27 10,41 LU0972027022 -
Class I5 GBP Hedged GBP Kvartalsvis 9,47 0,01 0,11 05.jul.2022 10,33 9,46 LU1877503935 -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,74 0,01 0,09 05.jul.2022 11,51 10,73 LU1153584724 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,16 0,02 0,18 05.jul.2022 12,05 11,14 LU1270847004 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,35 0,01 0,10 05.jul.2022 11,18 10,34 LU0278456651 -
Class X2 USD Ingen 12,15 0,02 0,16 05.jul.2022 12,92 12,13 LU0278469985 -
Class D2 EUR Ingen 15,04 0,28 1,90 05.jul.2022 15,11 13,83 LU1005243503 -
Class I2 USD Ingen 12,33 0,02 0,16 05.jul.2022 13,17 12,31 LU0986736956 -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 89,80 0,11 0,12 05.jul.2022 98,82 89,69 LU1165523371 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,32 0,02 0,19 05.jul.2022 11,10 10,30 LU1181257202 -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 8,61 0,01 0,12 05.jul.2022 9,48 8,60 LU1681056062 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 16,81 0,02 0,12 05.jul.2022 17,70 16,79 LU0827879684 -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,26 0,01 0,10 05.jul.2022 11,16 10,25 LU0737136415 -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,36 0,01 0,16 05.jul.2022 6,99 6,35 LU0280467159 -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 900,00 1,00 0,11 05.jul.2022 986,00 899,00 LU1791183194 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,02 0,02 0,13 05.jul.2022 16,93 15,99 LU0480534915 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,43 0,01 0,09 05.jul.2022 12,29 11,42 LU0278456909 -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,58 0,01 0,09 05.jul.2022 12,34 11,57 LU1214678283 -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,44 0,01 0,12 05.jul.2022 9,28 8,43 LU1129992308 -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,72 0,01 0,11 05.jul.2022 9,60 8,71 LU1685502194 -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,38 0,01 0,09 05.jul.2022 12,17 11,37 LU1136394076 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,57 0,01 0,10 05.jul.2022 10,40 9,56 LU1121327164 -
Class S4 Hedged EUR Årlig 9,46 0,01 0,11 05.jul.2022 10,43 9,45 LU1992161049 -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,96 0,02 0,22 05.jul.2022 9,78 8,94 LU1165522217 -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,44 0,01 0,08 05.jul.2022 13,29 12,43 LU1093512371 -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,55 0,01 0,10 05.jul.2022 10,39 9,54 LU1083819141 -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,49 0,01 0,12 05.jul.2022 9,39 8,48 LU1165522480 -
Class S2 USD - 10,51 0,01 0,10 05.jul.2022 11,23 10,50 LU1992160157 -
Class A4 USD Årlig 9,72 0,01 0,10 05.jul.2022 10,59 9,71 LU1153584997 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 98,82 0,11 0,11 05.jul.2022 106,92 98,71 LU1121320748 -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 10,02 0,01 0,10 05.jul.2022 10,92 10,01 LU1003077820 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.