Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.okt.2021 USD 10 792,79
12 m følgende avkastning per 30.sep.2021 2,09
Antall beholdninger per 30.sep.2021 3 317
Basisvaluta Amerikanske dollar
Fondsstart 31.jan.2007
Startdato 22.mai.2019
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar -
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,63%
ISIN LU1992159068
Bloomberg-børskode BGFXS5U
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BK6RS44
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 50 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Bærekraftskarakteristikker

Bærekraftskarakteristikker

For å bli inkludert i MSCI ESG Fund Ratings, må 65 % av fondets bruttovekt komme fra verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research (visse kontantposisjoner og andre aktivatyper som ikke vurderes som relevante for ESG-analyse av MSCI fjernes før beregningen av et fonds nettovekt; de absolutte verdiene til short-posisjoner er inkludert, men behandles som udekket), og fondets beholdningsdato må være mindre enn ett år gammel, og fondet må ha minst 10 verdipapirer i porteføljen. For nylig etablerte fond er bærekraftskarakteristikker vanligvis tilgjengelige 6 måneder etter lansering. MSCI-rating er for øyeblikket ikke tilgjengelig for dette fondet.

Selskapenes engasjement

Selskapenes engasjement

Måltall på selskapers engasjement kan hjelpe investorer å få et mer omfattende syn på spesifikke virksomheter som et fond kan ha eksponering mot gjennom fondets investeringer.


Beregningene av selskapenes engasjement er ikke indikative for et fonds investeringsmålsetting, og, med mindre det ellers er nevnt i fondets dokumentasjon og er inkludert i et fonds investeringsmålsetting, endrer ikke et fonds investeringsmål eller begrense fondets investeringsmuligheter, og det er ingen indikasjon på at ESG-kriterier, påvirkningsfokuserte investeringsstrategier eller ekskluderende filtre vil anvendes av et fond. Du finner mer informasjon om et fonds investeringsstrategi i fondets prospekt.


Gjennomgå MSCI-metodologien bak bærekraftskarakteristikkene via lenkene nedenfor.

MSCI - Kontroversielle våpen per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Selskaper som bryter FNs Global Compact-prinsipper per 30.sep.2021 0,55%
MSCI - Kjernevåpen per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Termisk kull per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Sivile skytevåpen per 30.sep.2021 0,02%
MSCI - Oljesand per 30.sep.2021 0,00%
MSCI - Tobakk per 30.sep.2021 0,25%

Dekning av selskapers engasjement per 30.sep.2021 16,89%
Prosentandel av fondet som ikke er dekket per 30.sep.2021 84,10%
BlackRocks ovenstående oversikt over selskapers engasjement innen termisk kull og oljesand er beregnet og rapportert for selskaper som genererer mer enn 5 % av sine inntekter fra termisk kull eller oljesand, som definert av MSCI ESG Research. For eksponering mot selskaper som genererer inntekter fra termisk kull eller oljesand (ved en inntektsterskel på 0 %), som definert av MSCI ESG Research, gjelder følgende: Termisk kull 0,15% og oljesand 0,36%.

Beregninger av selskapers engasjement kalkuleres ved at BlackRock bruker data fra MSCI ESG Research, som gir en profil av hvert selskaps spesifikke forretningsengasjement. BlackRock bruker denne informasjonen til å gi en oppsummert oversikt på tvers av beholdninger, og oversetter det til et fonds markedsverdieksponering for engasjementsområdene i listen ovenfor.


Beregninger av selskapsengasjement er kun designet for å identifisere selskaper som MSCI har undersøkt og har identifisert som en aktør som er involvert i aktivitetene som er dekket. Derfor er det mulig at ytterligere engasjement i disse dekkede aktivitetene der MSCI ikke har dekning, forekommer. Denne informasjonen skal ikke brukes til å produsere omfattende lister over selskaper uten involvering. Beregninger av selskapers engasjement vises kun hvis minst 1 % av fondets bruttovekt inkluderer verdipapirer som er dekket av MSCI ESG Research.

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 30.sep.2021
Navn Vekt (%)
UMBS 30YR TBA(REG A) 16,63
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 3,48
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION 3,31
GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION 1,81
GNMA2 30YR TBA(REG C) 1,33
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,02
GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION 0,80
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.41 06/19/2025 0,62
GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 0,60
UMBS 30YR TBA(REG C) 0,53
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond
per 30.sep.2021

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class S5 USD Kvartalsvis 10,57 -0,01 -0,09 10,74 10,39 - LU1992159068 - -
Class A5 USD Kvartalsvis 10,51 0,00 0,00 10,66 10,32 - LU0280465617 - -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 14,96 -0,01 -0,07 15,18 14,70 - LU0280468637 - -
Class I2 Hedged CHF Ingen 11,97 0,00 0,00 12,05 11,63 - LU1270847004 - -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 096,00 0,00 0,00 1 104,00 1 065,00 - LU1005243099 - -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 975,00 0,00 0,00 992,00 962,00 - LU1791183194 - -
Class I2 Hedged EUR Ingen 11,48 0,00 0,00 11,56 11,13 - LU0368231436 - -
Class D4 EUR Årlig 12,10 -0,02 -0,17 12,29 11,58 - LU1085283973 - -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,91 0,00 0,00 7,05 6,84 - LU0280467159 - -
Class A2 Hedged SGD Ingen 22,38 -0,02 -0,09 22,54 21,67 - LU0278465488 - -
Class X2 Hedged SEK Ingen 11,44 0,00 0,00 11,51 11,01 - LU1153584724 - -
Class A2 USD Ingen 15,69 -0,01 -0,06 15,80 15,19 - LU0278466700 - -
Class D4 Hedged EUR Årlig 9,42 -0,01 -0,11 9,67 9,34 - LU1340096590 - -
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,97 0,00 0,00 10,11 9,79 - LU1234671672 - -
Class A2 Hedged EUR Ingen 10,36 -0,01 -0,10 10,46 10,11 - LU0278453476 - -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,81 -0,01 -0,06 16,93 16,32 - LU0480534915 - -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 154,00 -1,00 -0,09 1 162,00 1 115,00 - LU1005243172 - -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,58 -0,01 -0,06 17,70 16,99 - LU0827879684 - -
Class D5 USD Kvartalsvis 11,04 0,00 0,00 11,21 10,84 - LU0737136415 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,10 -0,01 -0,09 11,18 10,79 - LU0278456651 - -
Class D4 Hedged CAD Årlig 10,10 0,00 0,00 10,35 9,94 - LU1270847186 - -
Class I2 Hedged AUD - 11,11 0,00 0,00 11,18 10,71 - LU1786038098 - -
Class D2 Hedged GBP Ingen 12,04 -0,01 -0,08 12,13 11,64 - LU0278463947 - -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 9,37 0,00 0,00 9,58 9,30 - LU1681056062 - -
Class D2 USD Ingen 16,40 -0,01 -0,06 16,50 15,79 - LU0278469043 - -
Class A2 Hedged GBP Ingen 11,02 0,00 0,00 11,10 10,70 - LU1181257202 - -
Class A6 USD Månedlig 12,17 -0,01 -0,08 12,47 12,12 - LU1051767835 - -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,92 -0,01 -0,14 7,07 6,86 - LU0827879841 - -
Class D2 Hedged SGD Ingen 23,41 -0,01 -0,04 23,56 22,56 - LU0827879767 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 97,90 -0,06 -0,06 99,59 96,43 - LU1165523371 - -
Class X2 Hedged GBP Ingen 12,10 -0,01 -0,08 12,18 11,62 - LU0278465058 - -
Class X2 Hedged CHF Ingen 12,48 0,00 0,00 12,56 12,08 - LU1263143379 - -
Class I2 USD Ingen 13,08 -0,01 -0,08 13,17 12,58 - LU0986736956 - -
Class X2 USD Ingen 12,84 -0,01 -0,08 12,92 12,30 - LU0278469985 - -
Class A1 EUR Daglig 9,07 -0,01 -0,11 9,10 8,62 - LU1005244220 - -
Class S2 Hedged EUR - 10,71 -0,01 -0,09 10,79 10,40 - LU1992159654 - -
Class A3 EUR Månedlig 9,06 -0,01 -0,11 9,09 8,62 - LU1005243339 - -
Class I2 Hedged GBP Ingen 12,18 -0,01 -0,08 12,27 11,76 - LU0999670564 - -
Class D2 EUR Ingen 14,13 -0,02 -0,14 14,18 13,25 - LU1005243503 - -
Class A1 USD Daglig 10,52 0,00 0,00 10,66 10,32 - LU1003076855 - -
Class A2 EUR Ingen 13,53 -0,01 -0,07 13,58 12,74 - LU1005243255 - -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 9,29 -0,01 -0,11 9,47 9,19 - LU1003077317 - -
Class A4 Hedged EUR Årlig 9,42 0,00 0,00 9,66 9,34 - LU0973708182 - -
Class X3 USD Månedlig 10,53 0,00 0,00 10,67 10,32 - LU1003077234 - -
Class I5 GBP Hedged GBP Kvartalsvis 10,21 -0,01 -0,10 10,38 10,06 - LU1877503935 - -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 174,00 -2,00 -0,17 1 176,00 1 055,00 - LU1926936912 - -
Class A3 USD Månedlig 10,51 -0,01 -0,10 10,65 10,31 - LU1003076939 - -
Class S2 Hedged CHF - 10,65 0,00 0,00 10,73 10,36 - LU1992159902 - -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,81 0,00 0,00 4,94 4,74 - LU1294567364 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 91,65 -0,07 -0,08 94,03 91,26 - LU1051769021 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 11,19 -0,01 -0,09 11,28 10,89 - LU0972027022 - -
Class X2 Hedged CAD Ingen 12,26 -0,01 -0,08 12,34 11,76 - LU1214678283 - -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,48 0,00 0,00 9,68 9,40 - LU1685502194 - -
Class S4 Hedged EUR Årlig 10,14 -0,01 -0,10 10,43 10,06 - LU1992161049 - -
Class I2 Hedged CAD Ingen 12,09 -0,01 -0,08 12,17 11,65 - LU1136394076 - -
Class I5 USD Kvartalsvis 10,28 0,00 0,00 10,43 10,10 - LU1083819141 - -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 9,17 -0,01 -0,11 9,36 9,09 - LU1129992308 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,32 0,00 0,00 10,43 10,09 - LU1121327164 - -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 9,66 0,00 0,00 9,82 9,52 - LU1165522217 - -
Class X2 Hedged EUR Ingen 12,21 0,00 0,00 12,29 11,79 - LU0278456909 - -
Class S2 USD - 11,16 -0,01 -0,09 11,23 10,74 - LU1992160157 - -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 10,82 -0,01 -0,09 10,99 10,64 - LU1003077820 - -
Class A4 USD Årlig 10,37 0,00 0,00 10,59 10,18 - LU1153584997 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,27 -0,01 -0,11 9,49 9,22 - LU1165522480 - -
Class X2 Hedged AUD Ingen 13,21 0,00 0,00 13,29 12,68 - LU1093512371 - -
Class A2 Hedged SEK Ingen 106,12 -0,07 -0,07 106,92 103,39 - LU1121320748 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Bob Miller
Bob Miller
Aidan Doyle
Aidan Doyle

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.