Aksjer

iShares Developed World Index Fund (IE)

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Utdelinger

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 15.jul.2019 GBP 116 807 060
Net Assets of Fund per 15.jul.2019 USD 14 722 646 251
Basisvaluta USD
Seriens valuta GBP
Fondsstart 15.apr.2010
Startdato 23.nov.2018
Antall beholdninger per 28.jun.2019 1 663
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Global Large-Cap Blend Equity
Referanseindeks MSCI World Net TR Index
Domisil (hjemsted) Irland
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock Asset Management Ireland Limited
Løpende gebyrer 0,12%
ISIN IE00BGL88775
Bloomberg-børskode ISDWSHD
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BGL8877
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering GBP 100 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 28.jun.2019
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORP 2,36
APPLE INC 2,26
AMAZON COM INC 1,92
FACEBOOK CLASS A INC 1,11
JOHNSON & JOHNSON 0,89
Navn Vekt (%)
JPMORGAN CHASE & CO 0,89
ALPHABET INC CLASS C 0,82
EXXON MOBIL CORP 0,79
ALPHABET INC CLASS A 0,78
NESTLE SA 0,75
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D Hedged GBP - 11,12 0,01 0,08 11,12 9,28 11,12 IE00BGL88775 11,13 -
Inst USD Kvartalsvis 19,89 0,02 0,08 19,89 16,28 19,88 IE00B62WG306 19,90 -
Flex EUR Kvartalsvis 14,14 0,00 -0,01 14,14 11,56 14,14 IE00B61MGS68 14,15 -
Inst USD Kvartalsvis 17,03 0,01 0,08 17,03 14,11 17,03 IE00B62NX656 17,05 -
Flex GBP Daglig 23,30 0,11 0,46 23,30 19,05 23,29 IE00B6385520 23,31 -
Class D GBP Ingen 12,57 0,06 0,46 12,57 10,16 12,57 IE00BD0NCL49 12,58 -
Class D USD Ingen 12,22 0,01 0,08 12,22 10,00 12,22 IE00BD0NCN62 12,23 -
Inst Hedged EUR - 10,36 0,01 0,07 10,36 10,00 10,36 IE00BJ023R69 10,37 -
Flex Hedged GBP - 10,78 0,01 0,08 10,78 8,88 10,77 IE00BFZPRR02 10,78 -
Inst GBP Kvartalsvis 18,48 0,08 0,46 18,48 15,11 18,48 IE00B62HNT07 18,50 -
Flex EUR Kvartalsvis 27,23 0,00 -0,01 27,24 21,98 27,23 IE00B61D1398 27,26 -
Flex USD Daglig 11,87 0,01 0,09 11,87 9,96 11,87 IE00B630W685 11,88 -
Inst EUR Kvartalsvis 25,05 0,00 -0,01 25,06 20,24 25,05 IE00B62WCL09 25,07 -
Flex USD Kvartalsvis 24,64 0,02 0,08 24,64 20,15 24,63 IE00B616R411 24,66 -
Flex GBP Ingen 25,87 0,12 0,46 25,87 20,89 25,86 IE00B61BMR49 25,89 -
Class D EUR Ingen 11,79 0,00 -0,01 11,79 9,52 11,79 IE00BD0NCM55 11,80 -
Inst EUR Daglig 22,33 0,00 -0,01 22,33 18,25 22,32 IE00B62NV726 22,35 -
Flex Hedged EUR - 10,79 0,01 0,07 10,79 8,95 10,79 IE00BFZPRS19 10,80 -
Inst GBP Ingen 25,26 0,12 0,46 25,26 20,41 25,25 IE00B62C5H76 25,28 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.