Aksjer

SEDM

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Viktig informasjon: ETF omsettes på børser på samme måte som aksjer, og kjøpes og selges til markedskurser. Disse kursene kan være andre enn ETF-fondenes netto aktivaverdier. Ved investering i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan verdien påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Fondets ESG-investeringsstrategi (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) begrenser typene og antallet investeringsmuligheter som er tilgjengelige for fondet, og fondet kan derfor oppnå svakere resultater enn andre fond som ikke har ESG-fokus. Referanseindeksen ekskluderer kun selskaper som er engasjert i visse aktiviteter som er uforenlige med ESG-kriteriene hvis disse aktivitetene er over tersklene satt av indeksleverandøren. Investorer bør derfor foreta en personlig etisk vurdering av referanseindeksens ESG-sortering før det investeres i fondet.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap
Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

 • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.

Andelsklasse og referanseresultat vist i USD, sikringsfondets referanseresultat vist i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock.

Tidligere resultat er ikke en indikasjon på fremtidig resultat, og bør ikke være den eneste faktor når man velger et produkt. Resultatdata er basert på netto aktivaverdi (NAV) for en ETF, hvilket nødvendigvis ikke er lik markedsprisen for samme ETF. Den enkelte andelseier kan oppleve avkastninger som er forskjellig fra NAV-resultatet.

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Total utdeling
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Netto aktiva per 18.feb.2019 USD 3 724 327
Net Assets of Fund per 18.feb.2019 USD 26 536 797
Basisvaluta USD
Seriens valuta USD
Fondsstart 19.okt.2018
Startdato 19.okt.2018
Aktivaklasse Aksjer
Løpende gebyrer 0,18%
Domisil (hjemsted) Irland
Referanseindeks MSCI EM IMI ESG Screened Index
ISA-kvalifiserbarhet Ja
SIPP tilgjengelig Ja
UK- distributør-/rapporteringsstatus No/Seeking
Rebalanseringfrekvens Kvartalsvis
ISIN IE00BFNM3N12
Bloomberg Ticker SEDM LN
Utstedende selskap iShares IV plc
Fondsforvalter BlackRock Asset Management Ireland Limited
Administrator State Street Fund Services (Ireland) Limited
Depotmottaker State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bruk av inntekt Distribuerende

Registered Countries

Registered Countries

 • Belgia

 • Danmark

 • Finland

 • Frankrike

 • Irland

 • Italia

 • Luxembourg

 • Nederland

 • Norge

 • Spania

 • Storbritannia

 • Sveits

 • Sverige

 • Tyskland

 • Østerrike

Beholdning

Beholdning

per 18.feb.2019
Ticker ISIN Navn Navn på utsteder Sektor Land Aktivaklasse Nominell Markedsverdi Vekt (%) Pris Børs Markedsvaluta Tenkt verdi
Utsteders ticker Navn Navn på underliggende verdipapir Aktivaklasse Vekt (%) Pris # Markedsverdi Tenkt verdi Sektor ISIN Børs Land Markedsvaluta
Beholdninger kan endre seg.


Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Geografisk eksponering knytter seg i hovedsak til hvor utstederne av verdipapirene som holdes i produktet, er hjemmehørende; de summeres og uttrykkes deretter som en prosentvis andel av produktets totale aktiva. I noen tilfeller kan det henvise til landet der utstederen av verdipapirene utfører mye av sin forretningsvirksomhet.
per 18.feb.2019

% av markedskap.

Type Fond Benchmark Nett
Allokeringer kan bli endret.

Noteringer

Børs Ticker Valuta Noteringsdato SEDOL Bloomberg Ticker RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Dristighet Felles kode (EOC) ISIN fir INAV
London Stock Exchange SEDM USD 23.okt.2018 BFNM3N1 SEDM LN SEDM.L - - IE00BFNM3N12 A2N6TJ 43669859 - -
Xetra OM3Y EUR 24.okt.2018 BGHFCJ2 OM3Y GY OM3Y.DE - - IE00BFNM3N12 A2N6TJ 43669859 - -
SIX Swiss Exchange SEDM USD 20.nov.2018 BDFVT45 SEDM SW SEDM.S - - IE00BFNM3N12 A2N6TJ 43669859 - -

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.