Renter

BGF Fixed Income Global Opportunities Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen
Mangler data for avkastning per kalenderår
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-6,74 -0,38 - - 0,63
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 6 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-7,05 1,20 -1,84 -3,35 -6,74 -1,14 - - 2,68
  Fra
30.09.2017
Til
30.09.2018
Fra
30.09.2018
Til
30.09.2019
Fra
30.09.2019
Til
30.09.2020
Fra
30.09.2020
Til
30.09.2021
Fra
30.09.2021
Til
30.09.2022
Totalavkastning (%)

per 30.sep.2022

- 3,75 3,07 3,77 -8,28

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Net Assets of Fund per 07.des.2022 USD 7 975 734 274
Startdato 19.sep.2018
Fondsstart 31.jan.2007
Seriens valuta GBP
Basisvaluta USD
Aktivaklasse Renter
SFDR-klassifisering Annet
Åpningsgebyr -
Løpende gebyrer 0,56%
Kostnadsprosent -
Referansens suksesshonorarbeløp -
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 1 000,00
Utdelingsfrekvens Kvartalsvis
Bruk av inntekt Distribuerende
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - GBP Hedged
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Bloomberg-børskode BGFI5GH
ISIN LU1877503935
SEDOL BD0TGD2

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Antall beholdninger per 30.nov.2022 2 921
12 m følgende avkastning per 30.nov.2022 2,17
Standardavvik 3 år per 30.nov.2022 6,15%
Avkastning til forfall per 30.nov.2022 5,81%
Modifisert durasjon per 30.nov.2022 2,76
Vektet gjsn. avkastning til forfall per 30.nov.2022 5,77%
Effektiv durasjon per 30.nov.2022 2,29
Vektet gjsn. forfall per 30.nov.2022 6,19
WAL til verste per 30.nov.2022 6,19 Jahre

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelses- og selskapsgjennomgangs-/due diligence-fasene av investeringsprosessen. ESG-informasjon kan hentes internt, via samarbeid med BlackRocks investeringsforvaltningsteam ved å involvere utstedere basert på viktige ESG-kriterier, eller via tredjepartsleverandører av data. Fondforvalterens løpende monitorering av porteføljen inkluderer regelmessige risikoevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Klassifiseringer

Morningstar-klassifisering

4 stars
Samlet Morningstar-klassifisering for BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Class I5 GBP Hedged, per 30.nov.2022 vurdert mot 566 Global Flexible Bond - GBP Hedged fond.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Gold
Morningstar har gitt en gullmedalje til fondet, som er den høyeste utmerkelse.

Beholdning

Beholdning

per 30.nov.2022
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.25 11/30/2026 8,86
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 6,36
FNMA 30YR UMBS SUPER 4,49
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2,79
FNMA 30YR 1,97
Navn Vekt (%)
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,78
TREASURY (CPI) NOTE 0.625 01/15/2024 1,69
TREASURY NOTE 2.625 05/31/2027 1,29
TREASURY NOTE 1.375 09/30/2023 1,05
TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2026 0,76
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
Allokeringene kan endres.
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 30.nov.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring NAV per 52 uker høy 52 uker lav ISIN TIS
Class I5 GBP Hedged GBP Kvartalsvis 9,35 0,01 0,11 07.des.2022 10,21 9,12 LU1877503935 -
Class A5 USD Kvartalsvis 9,69 0,01 0,10 07.des.2022 10,49 9,43 LU0280465617 -
Class A2 USD Ingen 14,67 0,01 0,07 07.des.2022 15,68 14,29 LU0278466700 -
Class D2 Hedged EUR Ingen 10,21 0,01 0,10 07.des.2022 11,08 9,98 LU0278456651 -
Class A2 Hedged SGD Ingen 20,87 0,02 0,10 07.des.2022 22,37 20,34 LU0278465488 -
Class X2 Hedged SEK Ingen 10,66 0,01 0,09 07.des.2022 11,44 10,40 LU1153584724 -
Class A2 Hedged EUR Ingen 9,47 0,00 0,00 07.des.2022 10,34 9,26 LU0278453476 -
Class D4 Hedged EUR Årlig 8,50 0,01 0,12 07.des.2022 9,40 8,30 LU1340096590 -
Class D5 USD Kvartalsvis 10,18 0,00 0,00 07.des.2022 11,03 9,91 LU0737136415 -
Class A2 Hedged PLN Ingen 16,23 0,01 0,06 07.des.2022 16,82 15,77 LU0480534915 -
Class I2 Hedged EUR Ingen 10,57 0,00 0,00 07.des.2022 11,46 10,33 LU0368231436 -
Class A5 Hedged SGD Kvartalsvis 13,75 0,01 0,07 07.des.2022 14,94 13,40 LU0280468637 -
Class D2 Hedged PLN Ingen 17,08 0,02 0,12 07.des.2022 17,61 16,58 LU0827879684 -
Class I5 Hedged JPY Kvartalsvis 880,00 0,00 0,00 07.des.2022 974,00 861,00 LU1791183194 -
Class I2 Hedged JPY Ingen 1 064,00 0,00 0,00 07.des.2022 1 154,00 1 041,00 LU1005243172 -
Class I2 Hedged CHF Ingen 10,99 0,00 0,00 07.des.2022 11,94 10,76 LU1270847004 -
Class A2 Hedged JPY Ingen 1 003,00 0,00 0,00 07.des.2022 1 094,00 982,00 LU1005243099 -
Class D2 USD Ingen 15,42 0,01 0,06 07.des.2022 16,40 15,01 LU0278469043 -
Class D4 Hedged CAD Årlig 9,29 0,00 0,00 07.des.2022 10,09 9,05 LU1270847186 -
Class D5 Hedged CHF Kvartalsvis 8,43 0,01 0,12 07.des.2022 9,35 8,25 LU1681056062 -
Class D5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,24 0,00 0,00 07.des.2022 6,91 6,10 LU0827879841 -
Class X2 Hedged CHF Ingen 11,52 0,01 0,09 07.des.2022 12,46 11,26 LU1263143379 -
Class A6 USD Månedlig 11,00 0,00 0,00 07.des.2022 12,09 10,77 LU1051767835 -
Class D2 Hedged GBP Ingen 11,24 0,01 0,09 07.des.2022 12,04 10,96 LU0278463947 -
Class D2 Hedged SGD Ingen 21,94 0,01 0,05 07.des.2022 23,41 21,38 LU0827879767 -
Class S5 USD Kvartalsvis 9,76 0,01 0,10 07.des.2022 10,57 9,49 LU1992159068 -
Class X2 Hedged GBP Ingen 11,38 0,01 0,09 07.des.2022 12,11 11,09 LU0278465058 -
Class A2 Hedged GBP Ingen 10,22 0,00 0,00 07.des.2022 11,00 9,98 LU1181257202 -
Class A1 EUR Månedlig 9,19 0,00 0,00 07.des.2022 9,94 9,02 LU1005244220 -
Class I2 USD Ingen 12,32 0,01 0,08 07.des.2022 13,09 11,99 LU0986736956 -
Class S2 Hedged EUR - 9,86 0,00 0,00 07.des.2022 10,69 9,64 LU1992159654 -
Class A5 Hedged EUR Kvartalsvis 6,23 0,01 0,16 07.des.2022 6,89 6,09 LU0280467159 -
Class X2 USD Ingen 12,17 0,01 0,08 07.des.2022 12,86 11,84 LU0278469985 -
Class A1 USD Månedlig 9,66 0,00 0,00 07.des.2022 10,49 9,44 LU1003076855 -
Class I2 Hedged GBP Ingen 11,39 0,00 0,00 07.des.2022 12,18 11,11 LU0999670564 -
Class A2 EUR Ingen 13,95 -0,01 -0,07 07.des.2022 15,03 13,50 LU1005243255 -
Class A3 EUR Månedlig 9,18 -0,01 -0,11 07.des.2022 9,94 9,01 LU1005243339 -
Class D4 Hedged GBP Årlig 4,40 0,00 0,00 07.des.2022 4,81 4,30 LU1294567364 -
Class S2 Hedged CHF - 9,78 0,01 0,10 07.des.2022 10,62 9,56 LU1992159902 -
Class A4 Hedged EUR Årlig 8,49 0,00 0,00 07.des.2022 9,40 8,31 LU0973708182 -
Class D2 EUR Ingen 14,66 -0,01 -0,07 07.des.2022 15,77 14,12 LU1005243503 -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,26 0,00 0,00 07.des.2022 11,17 10,04 LU0972027022 -
Class A3 USD Månedlig 9,66 0,01 0,10 07.des.2022 10,48 9,44 LU1003076939 -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 82,15 0,07 0,09 07.des.2022 91,04 80,53 LU1051769021 -
Class X3 Hedged EUR Månedlig 8,34 0,00 0,00 07.des.2022 9,25 8,19 LU1003077317 -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 87,46 0,05 0,06 07.des.2022 97,45 85,96 LU1165523371 -
Class I5 JPY Kvartalsvis 1 296,00 2,00 0,15 07.des.2022 1 397,00 1 145,00 LU1926936912 -
Class X3 USD Månedlig 9,67 0,01 0,10 07.des.2022 10,50 9,46 LU1003077234 -
Class I3 Hedged CAD Månedlig 9,13 0,01 0,11 07.des.2022 9,94 8,93 LU1234671672 -
Class D4 EUR Årlig 12,32 -0,01 -0,08 07.des.2022 13,45 12,10 LU1085283973 -
Class I2 Hedged AUD - 10,37 0,01 0,10 07.des.2022 11,10 10,11 LU1786038098 -
Class S4 Hedged EUR Årlig 9,15 0,01 0,11 07.des.2022 10,13 8,94 LU1992161049 -
Class X2 Hedged AUD Ingen 12,40 0,01 0,08 07.des.2022 13,22 12,08 LU1093512371 -
Class I5 USD Kvartalsvis 9,48 0,00 0,00 07.des.2022 10,27 9,23 LU1083819141 -
Class S2 USD - 10,51 0,01 0,10 07.des.2022 11,16 10,23 LU1992160157 -
Class A2 Hedged CHF Ingen 9,41 0,01 0,11 07.des.2022 10,29 9,21 LU1121327164 -
Class A2 Hedged SEK Ingen 97,54 0,06 0,06 07.des.2022 105,94 95,34 LU1121320748 -
Class I5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,27 0,00 0,00 07.des.2022 9,16 8,08 LU1129992308 -
Class A4 USD Årlig 9,56 0,01 0,10 07.des.2022 10,36 9,31 LU1153584997 -
Class X5 Hedged EUR Kvartalsvis 8,56 0,01 0,12 07.des.2022 9,47 8,36 LU1685502194 -
Class I2 Hedged CAD Ingen 11,37 0,01 0,09 07.des.2022 12,09 11,06 LU1136394076 -
Class X2 Hedged EUR Ingen 11,31 0,00 0,00 07.des.2022 12,20 11,04 LU0278456909 -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 8,33 0,01 0,12 07.des.2022 9,21 8,16 LU1165522480 -
Class X5 Hedged GBP Kvartalsvis 8,85 0,01 0,11 07.des.2022 9,66 8,62 LU1165522217 -
Class X2 Hedged CAD Ingen 11,59 0,01 0,09 07.des.2022 12,28 11,28 LU1214678283 -
Class X3 Hedged AUD Månedlig 9,85 0,01 0,10 07.des.2022 10,78 9,65 LU1003077820 -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Russell Brownback
Russell Brownback
Aidan Doyle
Aidan Doyle
Bob Miller
Bob Miller

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.