Multi Asset

BGF Dynamic High Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. Aktivaklasser og i hvilken utstrekning fondet er investert i disse kan variere uten begrensning avhengig av markedsforholdene og andre faktorer som investeringsrådgiveren tar hensyn til i sitt skjønn.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

  Fra
31.12.2014
Til
31.12.2015
Fra
31.12.2015
Til
31.12.2016
Fra
31.12.2016
Til
31.12.2017
Fra
31.12.2017
Til
31.12.2018
Fra
31.12.2018
Til
31.12.2019
Totalavkastning (%) Totalavkastning uttrykkes som en investerings prosentvise endring over et bestemt tidsrom. Den inkluderer netto inntekt tjent på investeringen i form av dividender eller renter i tillegg til eventuell endring i investeringens kapitalverdi.

per 31.des.2019

- - - - 20,98

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Utdelinger

Registreringsdato Ex-dato Betalbar dato
Se hele tabellen

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 14.feb.2020 USD 3 889,98
Antall beholdninger per 31.jan.2020 1 401
Basisvaluta USD
Fondsstart 06.feb.2018
Startdato 12.sep.2018
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar USD Flexible Allocation
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,80%
ISIN LU1873113655
Bloomberg-børskode BGDHII6
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BDRTC26
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 1 000,00
Bruk av inntekt Distribuerende

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2020
Navn Vekt (%)
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE USD_D 2,16
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI 2,14
ISH US MBS ETF USD DIST 1,99
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 1,03
ISHARES J.P. MORGAN $ EMER MKTS BD 0,95
Navn Vekt (%)
ISH MSCI EURP ETF EUR DIST 0,94
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND AG RegS 6.875 12/31/2049 0,52
BANK OF AMERICA CORP 6.25 12/31/2049 0,43
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE 0,41
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,37
Beholdningene kan endres

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class I6 USD Månedlig 10,30 0,04 0,39 10,30 9,56 - LU1873113655 - -
Class A6 Hedged EUR Månedlig 9,30 0,04 0,43 9,30 8,91 - LU1706154686 - -
Class D2 Hedged CHF Ingen 10,79 0,05 0,47 10,79 9,70 - LU1800013010 - -
Class A6 USD Månedlig 9,89 0,04 0,41 9,89 9,25 - LU1564329115 - -
Class A8 Hedged AUD Månedlig 9,74 0,04 0,41 9,74 9,18 - LU1564329545 - -
Class I2 EUR - 10,76 0,04 0,37 10,76 8,99 - LU1811365532 - -
Class A8 Hedged CNH Månedlig 98,41 0,42 0,43 98,41 92,16 - LU1733225004 - -
Class D2 USD Ingen 11,54 0,05 0,44 11,54 10,05 - LU1564329206 - -
Class X2 USD - 11,76 0,05 0,43 11,76 10,15 - LU1564329891 - -
Class A6 Hedged GBP Månedlig 9,50 0,04 0,42 9,50 9,04 - LU1733224965 - -
Class A2 Hedged CHF Ingen 10,63 0,04 0,38 10,63 9,64 - LU1800012988 - -
Class A6 Hedged SGD Månedlig 9,70 0,04 0,41 9,70 9,14 - LU1564329461 - -
Class A6 Hedged HKD Månedlig 97,29 0,42 0,43 97,29 91,34 - LU1697837992 - -
Class A6 Hedged CAD Månedlig 9,97 0,04 0,40 9,97 9,40 - LU1811366001 - -
Class D2 EUR Ingen 10,63 0,05 0,47 10,63 8,90 - LU1811365615 - -
Class D6 USD Månedlig 10,04 0,04 0,40 10,04 9,33 - LU1564329388 - -
Class A2 USD Ingen 11,36 0,05 0,44 11,36 9,97 - LU1564329032 - -
Class D5 Hedged GBP Kvartalsvis 10,61 0,04 0,38 10,61 9,90 - LU1940842427 - -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD - 9,93 0,08 0,81 10,53 9,36 - LU2008661188 - -
Class A8 Hedged NZD Månedlig 10,03 0,05 0,50 10,03 9,43 - LU1811365961 - -
Class D2 Hedged EUR Ingen 11,02 0,05 0,46 11,02 9,87 - LU1811365888 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.