Multi Asset

BSF BlackRock Style Advantage Screened Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

På grunn av investeringsstrategien kan et fond med absolutt avkastning muligens ikke utvikle seg i takt med markedstrendene eller dra full nytte av et positivt markedsmiljø. Fremvoksende markeder er generelt mer følsomme for økonomiske og politiske forhold enn utviklede markeder. Aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av daglige bevegelser i aksjemarkedet. Rentepapirer kan påvirkes av endringer i rentenivåer, kredittrisiko og potensiell eller faktisk nedgradering av kredittrating. Rentepapirer av ikke-investeringsgrad kan være mer følsomme for slike hendelser. Finansielle derivatinstrumenter er svært følsomme for endringer i verdien til aktivumet de er basert på. Virkningen er større når de finansielle derivatinstrumentene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i USD, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.mar.2019 USD 25,74
Antall beholdninger -
Basisvaluta USD
Fondsstart 29.okt.2018
Startdato 29.okt.2018
Aktivaklasse Multi Asset
Kategori hos Morningstar Alt - Multistrategy
Referanseindeks LIBOR 3 Month Index
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,07%
ISIN LU1859541960
Bloomberg-børskode BRSAX2U
Åpningsgebyr -
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BFXR7Z6
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering USD 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering USD 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 USD - 100,46 0,00 0,00 102,88 97,88 - LU1859541960 - -
Class I2 USD - 102,76 0,76 0,75 103,03 97,86 - LU1859541887 - -
Class I2 Hedged GBP - 101,97 0,74 0,73 102,39 97,83 - LU1859542349 - -
Class D2 Hedged GBP - 101,88 0,74 0,73 102,34 97,82 - LU1859542182 - -
Class D2 Hedged EUR - 101,46 0,74 0,73 101,91 97,75 - LU1859542000 - -
Class D2 USD - 102,66 0,76 0,75 102,94 97,85 - LU1859541705 - -
Class A2 USD - 102,44 0,75 0,74 102,75 97,84 - LU1859541614 - -
Class I2 EUR - 104,30 0,46 0,44 104,58 99,80 - LU1919855160 - -
Class I2 Hedged EUR - 101,56 0,74 0,73 102,16 97,76 - LU1859542265 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Ked Hogan
Ked Hogan
Philip Hodges
Philip Hodges

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.