Aksjer

BSF Emerging Companies Absolute Return Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Investeringenes verdi og inntekten fra dem kan både synke og stige, og er ikke garantert. Det kan være at investorer ikke får tilbake beløpet som opprinnelig ble investert.

Aksjer i mindre selskaper omsettes typisk i lavere volum og opplever større kursvariasjoner enn større selskaper. Investeringsrisikoen er konsentrert i bestemte sektorer, land, valutaer eller selskaper. Dette betyr at fondet er mer følsomt for alle typer lokale økonomiske, markedsmessige, politiske eller reguleringsmessige hendelser. Verdien av aksjer og aksjerelaterte verdipapirer kan påvirkes av aksjemarkedets daglige bevegelser. Andre betydelige faktorer omfatter politiske og økonomiske nyheter, selskapsresultater og betydeligere selskapshendelser. På grunn av investeringsstrategien kan et fond med absolutt avkastning muligens ikke utvikle seg i takt med markedstrendene eller dra full nytte av et positivt markedsmiljø. Derivater kan være meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når derivatene brukes på en overdrevet eller svært kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Loading

Resultat

Resultat

Diagram

Diagramdata for avkastning er ikke tilgjengelig for visning.
Se hele diagrammet

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.
  Fra
31.03.2017
Til
31.03.2018
Fra
31.03.2018
Til
31.03.2019
Fra
31.03.2019
Til
31.03.2020
Fra
31.03.2020
Til
31.03.2021
Fra
31.03.2021
Til
31.03.2022
Totalavkastning (%)

per 31.mar.2022

- - 7,20 19,80 -0,75
Referanseindeks (%)

per 31.mar.2022

- - 0,76 0,14 0,20
  1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-12,27 5,31 - - 5,78
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,26 0,36 - - 0,44
  Hittil i år 1 måned 3 måneder 1 år 3 år 5 år 10 år Oppstart
-18,70 -6,16 -7,58 -12,27 16,78 - - 22,00
Referanse (%)

per 30.apr.2022

0,19 0,07 0,16 0,26 1,10 - - 1,56

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i GBP, og sikringsfondets referanseresultat er angitt i GBP.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 18.mai.2022 GBP 606,45
12 m følgende avkastning -
Antall beholdninger 199
Basisvaluta Britiske pund
Fondsstart 17.okt.2018
Startdato 17.okt.2018
Aktivaklasse Aksjer
Kategori hos Morningstar Long/Short Equity - UK
Referanseindeks 3 Month SONIA Compounded in Arrears + 11.9 basis points spread
SFDR-klassifisering Annet
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,06%
ISIN LU1861218482
Bloomberg-børskode BRUEX2G
Åpningsgebyr 0,00
Referansens suksesshonorarbeløp 0,00%
SEDOL BDRMQL2
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Weekly, Business Day
Minste startinvestering GBP 10 000 000,00
Minimum påfølgende investering GBP 10 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

Kurs/overskuddsgrad per 29.apr.2022 79,27
P/B-forhold per 29.apr.2022 -29,77
Gjennomsn. markedskapitalisering (mill.) per 29.apr.2022 GBP 295 244 M

ESG-integrering

ESG-integrering

ESG-integrering vil si inkorporeringen av viktig miljø-, samfunnsansvars- og selskapsstyringsrelatert (ESG) informasjon eller kunnskap kombinert med tradisjonelle tilnærmingsmetoder som sammen påvirker investeringsbeslutningsprosessen, med mål om å forbedre en porteføljes økonomiske resultater på lang sikt. Med mindre det ellers nevnes i fondets dokumentasjon eller er inkludert i fondets investeringsmålsetting, vil ikke inkluderingen av denne uttalelsen antyde at fondet har en ESG-justert investeringsmålsetting, men heller virke som en beskrivelse av hvordan ESG-informasjon vurderes som en del av den helhetlige investeringsprosessen.


Fondets investeringsforvalter inkluderer ESG-hensyn med annen tilegnet informasjon under undersøkelsesfasen av investeringsprosessen. Dette kan inkludere relevant tredjepartskunnskap, så vel som interne kommentarer og tilbakemeldinger fra BlackRocks investeringsforvaltningsteam vedrørende selskapsstyringshensyn Fondets forvalter gjennomfører regelmessige porteføljeevalueringer sammen med risiko- og kvantitativ analyse-gruppen, samt de primære investeringslederne. Disse evalueringene inkluderer diskusjoner om porteføljens eksponering overfor viktige ESG-risikoer, samt eksponering for bærekraftsrelatert selskapsengasjement, klimaberegninger, og andre faktorer.

Risiko-/avkastningsprofil

Risiko-/avkastningsprofil

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 29.apr.2022
Navn Vekt (%)
MICROSOFT CORPORATION 4,30
ELECTROCOMPONENTS PLC 3,68
ACCENTURE PLC 2,72
GAMMA COMMUNICATIONS PLC 2,61
RENTOKIL INITIAL PLC 2,59
Navn Vekt (%)
ALPHABET INC 2,52
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP PLC 2,44
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2,43
RELX PLC 2,37
ASHTEAD GROUP PLC 2,22
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond
per 29.apr.2022

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class X2 GBP - 115,94 -0,59 -0,51 154,69 115,94 - LU1861218482 - -
Class I2 JPY - 8 165,22 -138,50 -1,67 10 340,11 8 165,22 - LU2413648952 - -
Class X2 Hedged AUD - 74,72 -0,40 -0,53 100,00 74,72 - LU2379649341 - -
Class Z2 Hedged USD - 110,91 -0,54 -0,48 146,38 110,91 - LU1861219704 - -
Class A2 GBP - 100,61 -0,54 -0,53 133,62 100,61 - LU1990957067 - -
Class A2 Hedged USD - 101,64 -0,53 -0,52 135,41 101,64 - LU1990978147 - -
Class A2 Hedged CNH - 911,60 -4,52 -0,49 1 188,24 911,60 - LU2252211383 - -
Class I2 Hedged USD - 109,19 -0,55 -0,50 144,13 109,19 - LU1861219886 - -
Class I2 Hedged JPY - 7 763,16 -41,06 -0,53 10 123,30 7 763,16 - LU2413649091 - -
Class D2 Hedged CHF - 100,72 -0,57 -0,56 134,51 100,72 - LU1861219373 - -
Class D2 Hedged EUR - 102,02 -0,56 -0,55 136,23 102,02 - LU1861218995 - -
Class I4 GBP - 99,36 -0,52 -0,52 131,29 99,36 - LU2066748497 - -
Class A2 Hedged EUR - 100,70 -0,56 -0,55 134,79 100,70 - LU1861218565 - -
Class Z2 GBP - 108,06 -0,57 -0,52 143,01 108,06 - LU1861218219 - -
Class I2 GBP - 106,52 -0,56 -0,52 140,62 106,52 - LU1861218300 - -
Class D2 Hedged USD - 107,84 -0,55 -0,51 142,55 107,84 - LU1861219613 - -
Class I2 Hedged CHF - 101,91 -0,57 -0,56 135,77 101,91 - LU1861219530 - -
Class I2 Hedged EUR - 103,19 -0,56 -0,54 137,24 103,19 - LU1861219290 - -
Class A2 Hedged CHF - 97,61 -0,56 -0,57 130,82 97,61 - LU1991003358 - -
Class Z2 Hedged CHF - 103,09 -0,58 -0,56 137,86 103,09 - LU1861219456 - -
Class D2 GBP - 105,16 -0,56 -0,53 139,23 105,16 - LU1861218136 - -
Class Z2 Hedged EUR - 104,51 -0,56 -0,53 139,52 104,51 - LU1861219027 - -
Class D2 AUD Hedged AUD - 76,54 -0,43 -0,56 101,42 76,54 - LU2402058403 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Dan Whitestone
Dan Whitestone
Nicholas Little
Nicholas Little

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.