Renter

BGF Global Bond Income Fund

Oversikt

VIKTIG INFORMASJON: Kapitalrisiko. Alle finansielle investeringer medfører et element av risiko. Verdien av investeringen og inntektene fra den vil derfor variere, og din opprinnelige investering kan ikke garanteres.

Kredittrisiko, endringer i rentenivået og/eller utstedermislighold har en betydelig innflytelse på utviklingen til rentepapirer. Potensielle eller faktiske reduksjoner av kredittvurderinger kan øke risikonivået. Aktivasikrede verdipapirer og pantesikrede verdipapirer er underlagt de samme risikoene som er beskrevet for rentepapirer. Instrumentene kan utsettes for likviditetsrisiko, ha høye nivåer av innlån og gjenspeiler ikke nødvendigvis verdien til underliggende aktiva. Valutarisiko: Fondet investerer i andre valutaer. Endringer i valutakursene vil derfor påvirke verdien av investeringen. Derivater er meget følsomme for endringer i verdien av de aktiva de er basert på og kan øke størrelsen på tap og gevinster, noe som fører til større svingninger i fondets verdi. Virkningen på fondet kan være større når det brukes derivater på en omfattende eller kompleks måte.

Alle valutasikrede andelsklasser i dette fondet bruker derivater til å sikre mot valutarisiko. For en andelsklasse kan bruken av derivater utgjøre en potensiell smitterisiko (også kjent som spill-over) for andre av fondets andelsklasser. Fondets forvaltningsselskap vil sørge for at det er egnede rutiner på plass for å minimere smitterisikoen for andre andelsklasser. Ved å bruke rullegardinmenyen rett under fondets navn, kan du se en liste over alle andelsklassene i fondet – valutasikrede andelsklasser vises av ordet "Hedged" i andelsklassens navn. I tillegg er en fullstendig liste med alle valutasikrede andelsklasser tilgjengelig på anmodning fra fondets forvaltningsselskap

Vis færre
Loading

Resultat

Resultat

  • Avkastning

Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.
Avkast informasjon er ikke tilgjengelig da det finnes mindre enn 1 år med data.

De viste tallene henviser til tidligere resultater. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikasjon på fremtidige resultater, og bør ikke være den eneste faktoren når man velger produkt eller strategi.Andelsklasse og referanseresultat er angitt i EUR, hedgefondets referanseresultat er angitt i USD.

Resultat vises på grunnlag av netto aktivaverdi (NAV), med nettoinntekt reinvestert der det er aktuelt. Avkastningen på investeringen kan økes eller reduseres som følge av valutasvingninger hvis investeringen foretas i en annen valuta enn den som er brukt i tidligere resultatberegninger. Kilde: Blackrock

Reinvestments

Dette fondet har ingen utdelinger.

Nøkkelfakta

Nøkkelfakta

Størrelsen på fondet (millioner) per 15.feb.2019 USD 78,02
Antall beholdninger per 31.jan.2019 283
Basisvaluta USD
Fondsstart 16.jul.2018
Startdato 22.aug.2018
Aktivaklasse Renter
Kategori hos Morningstar Global Flexible Bond - USD Hedged
Referanseindeks Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Domisil (hjemsted) Luxembourg
Regulatory Structure UCITS
Forvaltningsselskap BlackRock (Luxembourg) S.A.
Løpende gebyrer 0,74%
ISIN LU1864663650
Bloomberg-børskode BGBIED2
Åpningsgebyr 5,00
Referansens suksesshonorarbeløp -
SEDOL BG0NM48
Bloomberg-referanse, børskode -
Håndtering av oppgjør Handelsdato + 3 dager
Omsetningsfrekvens Daglig, videre prisfastsetting
Minste startinvestering EUR 100 000,00
Minimum påfølgende investering EUR 1 000,00
Bruk av inntekt Akkumulerende

Porteføljeegenskaper

Porteføljeegenskaper

gjennomsnittlig kredittrating Bruker Bloomberg Barclays Index-metoden. per 31.jan.2019 BBB+

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Lav risiko Høy risiko
Lavt utbytte Høyrente

Klassifiseringer

Beholdning

Beholdning

per 31.jan.2019
Navn Vekt (%)
TREASURY NOTE 1.5 11/30/2019 5,89
TREASURY NOTE 1.625 08/31/2019 5,77
TREASURY NOTE 1.625 12/31/2019 4,41
TREASURY NOTE 2.375 04/30/2020 3,69
FNMA 15YR 3.5% MLB 110K 2016 3,64
Navn Vekt (%)
FNMA 10YR 2,39
TREASURY NOTE 1.375 07/31/2019 1,73
TREASURY BOND (OTR) 3.375 11/15/2048 0,92
PSTAT_18-4A C 144A 0,87
GSAMP_07-HSB1 M7 0,83
Beholdningene kan endres

Oversikt over eksponering

Oversikt over eksponering

per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond
per 31.jan.2019

% av markedskap.

Type Fond

Prising og børs

Investorklasse Valuta Utdelingshyppighet NAV NAV beløpsendring NAV % endring 52 uker høy 52 uker lav Kanselleringspris ISIN Etableringspris TIS
Class D2 EUR Ingen 9,01 0,02 0,22 9,01 8,47 - LU1864663650 - -
Class I2 USD - 10,17 0,01 0,10 10,17 9,93 - LU1864663734 - -
Class X2 USD USD - - - - - - - LU1842104017 - -
Class Z2 USD - 10,18 0,01 0,10 10,18 9,94 - LU1893598703 - -
Class Z2 Hedged EUR - 10,07 0,00 0,00 10,07 9,88 - LU1893598885 - -
Class D2 GBP Hedged GBP Ingen 10,04 0,00 0,00 10,04 9,84 - LU1842103803 - -
Class A2 USD Ingen 10,12 0,00 0,00 10,12 9,90 - LU1842103399 - -
Class D2 USD USD Ingen 10,15 0,00 0,00 10,15 9,92 - LU1842103555 - -
Class Z2 Hedged CHF - 10,06 0,01 0,10 10,06 9,87 - LU1893598968 - -
Class D2 EUR Hedged EUR Ingen 9,98 0,01 0,10 10,00 9,79 - LU1842103639 - -
Class A6 USD Månedlig 9,98 0,00 0,00 9,99 9,81 - LU1842103472 - -
Class I2 EUR - 9,00 0,01 0,11 10,00 8,48 - LU1864663817 - -
Class D2 CHF Hedged CHF Ingen 9,95 0,00 0,00 10,00 9,77 - LU1842103712 - -
Class I2 Hedged EUR - 10,02 0,00 0,00 10,02 9,83 - LU1864663908 - -

Porteføljeforvaltere

Porteføljeforvaltere

Rick Rieder
Rick Rieder
Amer Bisat
Amer Bisat
Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Robert Wuertz
Robert Wuertz

Litteratur

Litteratur

 
Fondets prospekt, KIID og andre relevante fondsdokumenter er gratis tilgjengelig på følgende hyperlink.